DETAIL KURZU

Porozumenie princípom štíhlej výroby

Od:

IPA Slovakia, s.r.o.

Žilina

Popis kurzu

Snažíte sa neustále o plynulý tok hodnoty k jednému zákazníkovi? Robíte to správne? Napriek tomu, že Lean prístupy sa zavádzajú už desiatky rokov, stále sa kľúčové princípy LEAN nestali základnou esenciou pre denné manažérske rozhodovanie a často ide len o zavádzanie metódy za metódou. Dôsledkom je, že napriek rokom zavádzania Lean techník si firmy nevybudovali reálny konkurenčný náskok. Zároveň majú problémy s udržateľnosťou výsledkov a aktívnym zapojením ľudí vo firme do realizácie zmien.

 • Pochopiť skutočnú podstatu LEAN princípov
 • Identifikovať rozdiely v úrovni implementácie Lean vo vlastnej firme
 • Navrhnúť smerovanie aktivít pre zlepšenie stavu
Obsah kurzu

8.30 – 16.00

Motívy k zavádzaniu štíhlej výroby

 • Prečo je stále Lean aktuálny? Aký to má zmysel?
 • Akým smerom rozvíjať flexibilitu?

Základné princípy štíhlej výroby

 • Ako sa líši Vaša firma od firmy, ktorá sa riadi princípmi LEAN?
 • Aké sú trendy a zmeny v chápaní LEAN?
 • Aké sú úlohy jednotlivých úrovní manažmentu?

Definovanie hodnoty z pohľadu zákazníka verzus plytvanie

 • Aké sú 3 prekážky Lean?
 • Aké druhy plytvania potrebujeme odstrániť?
 • Môže byť Lean len o eliminácii plytvania a znižovaní nákladov?

Aplikácie Lean

 • Ako vyzerá ideálny plynulý tok?
 • Aké sú princípy Toyota Production System a iných výrobných systémov?
 • Ako sa riadi Lean supply chain / Tréningová hra

Výber vhodných metód štíhlej výroby

 • Akú sú typické metódy Lean?
 • Ako to nepreháňať s metódami?

Prečo Lean nie vždy funguje tak, ako je to v definíciách?

 • Prečo niektoré programy reštartujeme?
 • Čo musíme zmeniť?

Ukážky z praxe

Cieľová skupina

 • riaditelia výroby a vedúci prevádzok,
 • riadiaci pracovníci,
 • procesní a priemysloví inžinieri,
 • Lean manažéri
Poznámka k cene

VÝHODNEJŠIA CENA: 2-3 účastníci - Zľava 5 % (zľavový kupón A648-749A-C02E), 4 a viac účastníkov - Zľava 10 % (zľavový kupón A7DB-CB9C-65D2). Zľavu získate uvedením zľavového kupónu pri registrácii na stránke www.ipaslovakia.sk a www.ipaczech.cz.

Kontaktná osoba

Zuzana Lendvayová
+421 910 944 226
info@ipaslovakia.sk

Hodnotenie
Organizátor