DETAIL KURZU

Systematické odstraňovanie plytvania z procesov

Od:

IPA Slovakia, s.r.o.

Žilina

Popis kurzu

Denno denne riešite desiatky problémov. Vyberáte a odstraňujete najvážnejšie a najväčšie plytvania. Napriek tomu sa nám množstvo problémov neustále opakuje. V pozadí je prevládajúci systém hasenia problémov, ktorý spotrebováva veľa zdrojov a neumožňuje Vám odstrániť koreňovú príčinu vzniku problémov, čím znovu vytvára nové problémy. Veľa ste už počuli o systematickom riešení problémov, ale napriek tomu nie je vo firme používaný rutinne a efektívne. Viete prečo?

 • Pochopiť zásady systematického riešenia problémov
 • Naučiť sa správne vyberať a riešiť problémy
 • Navrhnúť, ako zmeniť systém hasenia problémov na funkčný shopflor managament pre dosahovanie stanovených cieľov
Obsah kurzu

8.30 – 16.00

Typický spôsob riešenia problémov / tréningová hra

 • Aký je správny postup systematického riešenia problémov?
 • Prečo prirodzene nepoužívame systematicky spôsob riešenia problémov?

Základné princípy systematického riešenia problémov

 • Ako zaviesť Gemba pohľad na riešené problémy?
 • Ako realizovať 5G princípy v praxi?
 • Ako podporiť transparentnosť riešených problémov? Glass wall management

Shopfloor manažment – zber a riešenie denných problémov

 • Ako zvýšiť zodpovednosť tímov za dosahovanie cieľov?
 • Ako správne stanoviť ciele pre jednotlivé tímy?
 • Ako identifikovať nastaviť citlivosť zberu problémov?
 • Aké sú zásady správnej vizualizácie?
 • Ako správne viesť denný shopfloor míting?
 • Ako eskalovať riešené problémy?

Nástroje pre riešenie problémov

 • Kedy funguje 5×Prečo?
 • Ako funguje 3+1 zlepšovacia otázka?
 • Ako sa mení prístup pri riešení náhodných a chronických problémov?

PDCA systém riešenia problémov

 • Ktoré problémy riešiť tímovo v PDCA?
 • Ako správne definovať problém pomocou 5W2H?
 • Ako a prečo sa používa A3 report?

Cieľová skupina

 • riaditelia výroby a vedúci prevádzok,
 • riadiaci pracovníci,
 • procesní a priemysloví inžinieri,
 • Lean manažéri
Poznámka k cene

VÝHODNEJŠIA CENA: 2-3 účastníci - Zľava 5 % (zľavový kupón A648-749A-C02E), 4 a viac účastníkov - Zľava 10 % (zľavový kupón A7DB-CB9C-65D2). Zľavu získate uvedením zľavového kupónu pri registrácii na stránke www.ipaslovakia.sk a www.ipaczech.cz.

Kontaktná osoba

Zuzana Lendvayová
+421 910 944 226
info@ipaslovakia.sk

Hodnotenie
Organizátor