DETAIL KURZU

Implementácia štíhlej výroby v podniku

Od:

IPA Slovakia, s.r.o.

Žilina

Popis kurzu

Lean je viac filozofia ako zoznam nástrojov a techník. Nedá sa preto jednoducho implementovať ako projekt, ktorý má svoj začiatok a jasný koniec. Naplnenie mysle myšlienkami, ako sa zlepšiť, nestačí. Prestaňte sa preto utápať v dokonalom plánovaní a prejdite k rýchlym akciám. Naučte sa, ako systematicky skrátiť veľkosť jednotlivých implementačných krokov a dosahovať rýchle víťazstva požadovaným smerom.

 • Naučiť sa, ako správne implementovať Lean princípy
 • Naučiť sa, ako organizovať Lean aktivity
 • Porozumieť významu Toyota Kata pre budovanie kultúry neustáleho zlepšovania
Obsah kurzu

8:30 – 14:30

Value Stream design

 • Ako navrhovať nový Value stream? Rekapitulácia princípov zo štúdia Lean expert
 • 5 princípov Lean pri implementácií

Implementácia Lean vo firme

 • Aké sú 4 kľúčové prvky implementácie Lean?
 • Ako pripraviť projekt implementácie Lean?
 • Aké sú prvé praktické kroky implementácie Lean?
 • Ako vybrať Break Through projekty?

Ako organizovať Lean v podniku

 • Ako pokračovať s rozvojom Lean v ďalších rokoch?
 • Ktoré sú 3 najdôležitejšie procesy pre Lean implementáciu?
 • Ako sa vyhnúť najčastejším chybám pri implementácií Lean?
 • Ako urobiť z Lean systém kontinuálneho zlepšovania?

Toyota KATA / tréningová hra

 • Ako vytvoriť zo zlepšovania návyk?
 • Ako viesť, podporovať a koučovať tímy?

14:45 – 16:00

Záverečné skúšky / Iba pre účastníkov Expertného programu

 • Prezentácia A3 zlepšení
 • Písomný test

Cieľová skupina

 • riaditelia výroby a vedúci prevádzok,
 • riadiaci pracovníci,
 • procesní a priemysloví inžinieri,
 • Lean manažéri
Poznámka k cene

Pri prihlásení dvoch a viacerých účastníkov na jeden seminár alebo pri prihlásení jedného účastníka na viac seminárov získate túto zľavu 2-3 účastníci - Zľava 5 % (zľavový kupón A648-749A-C02E), 4 a viac účastníkov - Zľava 10 % (zľavový kupón A7DB-CB

Kontaktná osoba

Zuzana Lendvayová
+421 910 944 226
info@ipaslovakia.sk

Hodnotenie
Organizátor