ÚČTOVNÍCTVO podnikateľských subjektov pre NEÚČTOVNÍKOV

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

oboznámiť účastníkov s problematikou vedenia podvojného účtovníctva a s výkazmi účtovnej závierky podnikateľských subjektov, naučiť ich orientovať sa v údajoch výkazov, vedieť ich „čítať“ a interpretovať

POZOR: V žiadnom prípade nepôjde o konkrétne účtovanie, seminár sa zameriava na pochopenie princípov a podstaty, ako aj obsahu účtovných informácií.

Cieľová skupina

pracovníkov manažmentu, pracovníkov vnútornej kontroly a auditu, controllingu, analytikov, právnikov a všetkých tých, ktorí pracujú s informáciami z účtovníctva

Obsahová náplň

 • Spôsob vedenia účtovníctva – jednoduché, podvojné
 • Základné legislatívne normy – zákon o účtovníctve, opatrenia MF SR
 • Základné pravidlá a princípy vedenia účtovníctva
 • Rámcová účtová osnova, jej základná štruktúra, prehľad účtových tried a skupín, účtová osnova/účtový rozvrh spoločnosti
 • Obsah jednotlivých účtových tried, skupín, účtov
 • Súvahové účty – účtovanie o majetku, záväzkoch a vlastných zdrojoch
 • Výsledkové účty – účtovanie o nákladoch a výnosoch
 • Podsúvahové účty – ich význam, obsah, základné typy účtovných prípadov
 • Účtovná závierka – jej zmyseľ podstata, štruktúra pravidlá
 • Výkazy účtovnej závierky – typy, obsah, vypovedacia schopnosť čítanie vybraných praktických výkazov
 • Ostatné – na základe požiadaviek, otázok, nastolených problémov

Lektor:
Doc.Ing.Božena Petrjánošová, CSc.

Termíny kurzov

Otvára sa podľa záujmu.

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať aj pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 2 dni

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Božena Petrjánošová
tel:
+421 2/436 420 *** zobraziť

mobil:
+421 903 217 *** zobraziť

email:
progslov@... zobraziť


Adresa
Komárnická 26, 821 03 Bratisla Bratislava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 2/436 420 *** zobraziť

mobil:
+421 903 217 *** zobraziť

email:
progslov@... zobraziť

web: www.progresslovakia.sk

Adresa
Progres Slovakia, s.r.o.
Záhradnícka 95, Bratislava Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)