Verejné obstarávanie - zmeny vo VO v praxi výklad zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Zvýšenie a prehĺbenie právneho vedomia v oblasti verejného obstarávania pri aplikácii nového zákona do praxe. Získanie aktuálnych informácií z oblasti VO v súlade s novým zákonom o VO č. 343/2015 Z.z.

Cieľová skupina

Verejní obstarávatelia, obstarávatelia, záujemcovia, uchádzači, štátna správa, obce, VÚC, kontrolóri, právnici a všetci tí, ktorí sa podieľajú na príprave, resp. na realizácii verejného obstarávania, ako aj na príprave, predkladaní ponúk a priebehu zákazok. 

Obsahová náplň

 • východiská nového zákona o VO
 • zmeny v základných pojmoch, inovácia ako zavedenie nového alebo významne zlepšeného 
 • zmeny vo finančných limitoch – § 5
 • VO /O/ subjekt, ktorý obdržal finančný príspevok
 • konečný užívateľ výhod
 • evidencia referencií 
 • elektronické trhovisko
 • zmena a odstúpenie od obchodného dokumentu
 • konflikt záujmov
 • prípravné trhové konzultácie a predbežné zapojenie záujemcov alebo uchádzačov
 • postupy zadávania nadlimitných zákaziek a nadlimitných koncesií v zmysle nového zákona
 • zadávanie nadlimitných zákaziek verejným obstarávateľom
 • zadávanie nadlimitných zákaziek obstarávateľom
 • zadávanie nadlimitných koncesií  VO / O
 • zadávanie podlimitných zákaziek s aplikáciou ET a bez jej aplikácie
 • zadávanie  zákaziek s nízkou hodnotou 
 • súťaž návrhov
 • zadávanie zákaziek z oblasti obrany a bezpečnosti
 • správa vo VO – úrad a jeho kompetencie a pôsobnosť, rada a jej kompetencie,
 • certifikácia systému na uskutočnenie elektronickej aukcie
 • zoznam hospodárskych subjektov, žiadosť, zmena údajov
 • register konečných užívateľov výhod
 • revízne postupy  – žiadosť o nápravu a dohľad nad VO
 • ex ante posúdenie
 • konanie o preskúmanie úkonov kontrolovaného pred a po uzatvorení obchodného dokumentu
 • námietky, odvolanie a výška  kaucie 
 • návrh na určenie neplatnosti obchodného dokumentu
 • správne delikty – pokuty,   zákaz účasti vo VO

 Odborná diskusia priebežne každý deň výkladu.

Program 08.30 – 09.00 h: prezencia účastníkov 09.00 – 16:00 h: odborný výklad a diskusia 10:00 – 10:30 h: prestávka, občerstvenie 12:00 – 12:30 h: prestávka, obed

Lektor:
Ing. Anna Pribylincová - odborne vyškolená a spôsobilá školiteľka pre verejné obstarávanie, uznávaná lektorka, v našej spoločnosti vedie seminár týkajúci sa VO už niekoľko rokov

Typ a platnosť osvedčenia:
Potvrdenie o absolvovaní školenia

Termíny kurzov

Otvára sa podľa záujmu.

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať aj pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 3 dni

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Mgr.Zuzana Kyrinovičová, Ing. Silvia Priamová
tel:
+421 2/547 763 *** zobraziť

email:
vzdelavanie@... zobraziť


Adresa
Bárdošova 33, 83312 Bratislava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 2/547 763 *** zobraziť

email:
vzdelavanie@... zobraziť

web: www.uvs.sk

Adresa
Ústav vzdelávania a služieb, s.r.o.
Bárdošova 33, Bratislava Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)