Logistika podniku - Akreditované kurzy MŠ SR

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Cieľom kurzu predkladaných vzdelávacích aktivity je:

01.Základy logistiky podniku

Cieľom kurzu je poskytnúť účastníkom základné teoretické vedomosti, definície, princípy, metódy, nástroje logistiky, logistické modely podniku a je tiež prípravným kurzom pre ďalšie vzdelávanie v oblasti logistiky ako je logistika výroby, logistika obchodu, distribučná logistika, strategická logistika. /Dĺžka trvania kurzu – 8 hodín./

02. Logistika výroby

Cieľom kurzu je odovzdať účastníkom vedomosti z logistiky výroby, jej miesto v systéme riadenia podniku a v logistickom modeli podniku. Nové prístupy v plánovaní, kapacitnom plánovaní, rozvrhovaní výroby, dispečerskom riadení. /Dĺžka trvania kurzu – 8 hodín./

03. Strategická logistika na základe postavenia na trhu

Cieľom kurzu je odovzdať manažérom podnikov nové poznatky a možnosti, ktoré dáva súčasná logistika tvorbe stratégie a strategickému riadeniu podniku. /Dĺžka trvania kurzu – 8 hodín./

04.Strategická logistika z hľadiska zapojenia podniku do SCM

Cieľom kurzu je odovzdať manažérom podnikov nové poznatky a možnosti, ktoré dávajú rôzne formy SCM pre tvorbu stratégie podniku. /Dĺžka trvania kurzu – 8 hodín./

Cieľová skupina

Cieľovou skupinou predkladaných vzdelávacích aktivity je určená pre pracovníkov:

  • 01. Kurz je určený pre pracovníkov, ktorý pracujú na pozíciách ,manažéri výroby a obchodu, plánovači, pracovníci riadenia zásobovania , skladov, dopravy a distribúcie, dispečeri, operátori veľkých technologických celkov, pracovníci oddelení logistiky, ak ich predchádzajúce vzdelanie nebolo z odboru logistiky.
  • 02. Manažéri výroby, plánovači výroby, pracovníci riadenia zásobovania, vnútornej dopravy podniku, výrobní dispečeri, pracovníci operatívneho riadenia výroby.
  • 03. Vrcholoví manažéri podnikov,manažéri výroby,obchodu, pracovníci strategického plánovania,logisti nákupu,zásobovania, predaja a distribúcie,vedúci útvarov logistiky.
  • 04. Vrcholoví manažéri podnikov, manažéri výroby, obchodu, pracovníci strategického plánovania, logisti nákupu, zásobovania, predaja a distribúcie, vedúci útvarov logistiky.

Obsahová náplň

Bližšie informácie o spomínaných seminároch nájdete na stránke: www.teledom.sk

Kurz zahŕňa:

  • Lektorské služby počas kurzu
  • Študijný materiál, skriptá z prednášanej látky
  • Osvedčenie o absolvovaní kurzu + certifikát
  • Občerstvenie, obed

Lektor:
Prof. Ing. Dušan Malindžák CSc., Doc. Ing. Adriana Rosová, Phd., Ing. Peter Kačmary, Phd.

Termíny kurzov

Otvára sa podľa záujmu.

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať aj pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 8 hodín

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Zuzana Dubovecká
tel:
+421 55/327 44 *** zobraziť

email:
dubovecka.zuzana@... zobraziť


Adresa
Timonova 27, 040 01 Košice

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 55/327 44 *** zobraziť

email:
dubovecka.zuzana@... zobraziť

web: www.school.teledom.sk/

Adresa
TeleDom – Vzdelávacie centrum
Timonova č. 27, Košice Zobraziť na mape