PRÁVA ELEKTRONICKÝCH DOKUMENTOV

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Predmetom odborného semináru bude jednak problematika elektronických schránok, ktoré vstupujú do platnosti 1.7.2017, jednak nové pravidlá správy registratúry.

 • Cieľ seminára:

Získanie prehľadu o vybraných základných komerčných metódach a súvisiacich obchodných operáciách v spojitosti s voľbou a použitím vhodných platobných inštrumentov s cieľom eliminovať inkasné riziká na spracovávaných zahraničných trhoch.

 • Od 1. novembra 2016 začala pre štát platiť všeobecná povinnosť vykonávať verejnú moc elektronicky. Orgány verejnej moci tak musia prioritne komunikovať elektronickou formou prostredníctvom zriadených elektronických schránok.
 • Elektronické schránky ako nová forma komunikácie s orgánmi verejnej moci zásadným spôsobom ovplyvňujú aj správu dokumentov a správu registratúry vo firmách a organizáciách. Riadna správa dokumentov je podmienkou zavedenia ISO 9001, ako aj ďalších medzinárodných noriem.
 • Už od 1. júla 2017 budú aktívne e-schránky pre podnikateľské subjekty – pohľad na správu elektronických dokumentov z oboch strán – správa elektronických dokumentov u podnikateľských subjektov.

Program seminára:

Elektronické schránky od l.7.2017 Nové pravidlá správy registratúry v kontexte zákona o e-Governmente:

 • Právne normy v oblasti e-Governmentu a správy dokumentov
 • Prijímanie e-podaní – podmienky elektronického výkonu verejnej moci
 • Elektronické doručovanie a identifikácia elektronickej schránky, do

  ktorej sa doručuje

 • Elektronické úradné dokumenty, elektronické registratúrne záznamy –

  manipulácia s nimi, ich spracovanie, obeh a ukladanie

 • Vyznačovanie právoplatnosti a vykonateľnosti
 • Procesné riadenie – manipulácia s e-dokumentmi v procese ich

  spracovania (obeh, spracovateľské procesy, schvaľovací proces,

  autorizácia, vyťažovanie informácií)

 • Zhodnoverňujúce (bezpečnostné) prvky elektronických dokumentov
 • Povinnosti pri správe elektronickej registratúry
 • Elektronické informačné systémy na správu registratúry – integrácia

  na ÚPVS

 • Správa listinných registratúrnych záznamov, kombinované a

  elektronické spisy

 • Používanie mandátnych certifikátov
 • Vyraďovanie a archivácia e-dokumentov

Cieľová skupina

Seminár je určený pre:

 • podnikateľské subjekty
 • správcov registratúry
 • IT zamestnancov
 • asistentky,
 • tých, ktorí komunikujú s klientmi elektronicky, prijímajú alebo

  vytvárajú elektronické dokumenty alebo práve uvažujú nad zavedením

  elektronickej správy dokumentov

Obsahová náplň

Bližšie informácie o spomínanom seminári nájdete na stránke: www.teledom.sk

Kurz zahŕňa:

 • Lektorské služby (diskusia a priebežné konzultácie)
 • Študijný materiál
 • Občerstvenie

Prihlásenie:

 • zaslanie záväzných prihlášok na dané školenie je možné do termínu

  22.05.2017

Lektor:
Mgr. Mária Mrižová, PhD. – riaditeľka odboru archívov a registratúr Ministerstva vnútra SR

Termíny kurzov

Otvára sa podľa záujmu.

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať aj pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 5 hodín

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Zuzana Dubovecká
tel:
+421 55/327 44 *** zobraziť

email:
dubovecka.zuzana@... zobraziť


Adresa
Timonova 27, 040 01 Košice

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 55/327 44 *** zobraziť

email:
dubovecka.zuzana@... zobraziť

web: www.school.teledom.sk/

Adresa
TeleDom – Vzdelávacie centrum
Timonova č. 27, Košice Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)