TRÉNING PREDAJNÝCH TECHNÍK

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Cieľ seminára:

 • Vedieť identifikovať typy klientov a zvoliť vhodný postup pri

  ich ovplyvňovaní.

 • Rozvíjať sociálne zručnosti pri styku s klientom.
 • Rozvíjať predajné zručnosti – aktívne počúvanie, kladenie

  otázok a parafrázovanie pri predaji.

Tréning rozvíja zručnosti predajcu vo vedení obchodného rozhovoru pre vytvorenie a upevňovanie vzťahu so zákazníkom.

Predajca bude po skončení školenia vedieť, ako lepšie komunikovať s dobrými zákazníkmi, aby nakúpili viac. Bude vedieť, ako komunikovať s „problematickými“ klientmi, aby z nich urobil dobrých klientov. Alebo aby vedel včas prerušiť rozhovor, keď zistí, že klient u neho aj tak nenakúpi.

Cieľová skupina

Obchodníci, obchodní riaditelia, majitelia firiem, záujemcovia o tematiku.

Obsahová náplň

Program seminára:

 • Základné typy klientov a ako s nimi jednať
 • Budovanie pozitívneho vzťahu s klientom
 • Základné postoje vedúce k úspechu pri predaji
 • Imidž predajcu
 • Rečnícke predajné techniky: aktívne počúvanie a parafrázovanie
 • Princípy presvedčovania (ťah a tlak pri predaji)
 • Zvládanie emócií pri predajnom rozhovore
 • Verbálna a neverbálna komunikácia
 • Psychický stres obchodníka
 • Akčný plán predaja

Seminár zahŕňa:

 • Lektorské služby (diskusia a priebežné konzultácie)
 • Študijný materiál
 • Certifikát
 • Občerstvenie

Prihlásenie :

 • Zaslanie záväznej prihlášky do 31.10.2017
 • Telefonicky na čísle 055/32 74 428

Lektor:
RNDr. Alexander Birčák

Termíny kurzov

13.11.2017 - 14.11.2017

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať aj pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 14 hodín

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Zuzana Dubovecká
tel:
+421 55/327 44 *** zobraziť

email:
dubovecka.zuzana@... zobraziť


Adresa
Timonova 27, 040 01 Košice

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 55/327 44 *** zobraziť

email:
dubovecka.zuzana@... zobraziť

web: www.school.teledom.sk/

Adresa
TeleDom – Vzdelávacie centrum
Timonova č. 27, Košice Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)