Colný konzultačný seminár

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

COLNÝ KONZULTAČNÝ SEMINÁR

Konzultačný seminár je zameraný na objasnenie praktických prípadov a situácií v obvykle v rozsahu jedného dňa, prípadne podľa určenia potrieb klienta a určených tém. Účelom seminára je poskytnutie riešení na praktické prípady z každodennej praxe pre pracovníkov, ktorí s colnou problematikou prichádzajú do styku alebo ju aplikujú v každodennej praxi.

Cieľ seminára:

Cieľom colného konzultačného seminára je ponúknuť praktické riešenia na otázky každodennej praxe z pohľadu externých odborníkov, ktorí sú nezaujatý a majú vedomosti z colnej problematiky. Účasť viacerých odborníkov je zárukou kvality a relevantných riešení a návodov.

Výhodou colného konzultačného seminára je možnosť konzultovať aktuálne problémy praxe z mnohých oblastí colnej problematiky a tým predísť komplikovanému zisťovaniu a nachádzaniu riešení. Flexibilita pri príprave obsahovej náplne (pripravíme podľa Vašich potrieb), či termínu konania (kedykoľvek, tiež cez víkendy, či počas celozávodnej dovolenky) miesta konania (internou formou priamo u Vás vo firme) alebo jeho formy (pre skupinu, či individuálne) podľa tém je našou výhodou. Seminár je vhodný a odporúčame ho pre všetky subjekty pôsobiace v zahraničnom obchode, ktoré už realizujú, plánujú alebo sa pripravujú obchodovať s tretími krajinami mimo Európskej únie, čo si vyžaduje dôslednú a premyslenú stratégiu pri aplikácii colných predpisov, procesných úkonov a colných formalít pri tranzite, dovoze a vývoze tovaru.

Cieľová skupina

Cieľová skupina: Široký rozsah subjektov a jednotlivcov pôsobiacich v zahraničnom obchode, ktorí nevyhnutné potrebujú získať riešenia na konkrétne prípady z colnej problematiky, aplikácie colných predpisov a colného konania.

Obsahová náplň

Program seminára:

V súčasnosti na základe požiadaviek záujemcov ponúkame colný konzultačný seminár prispôsobený obsahovej náplni podľa Vašich potrieb, ktoré identifikujeme a pripravíme návrh zodpovedajúci Vašich potrebám a požiadavkám. Pozrite si niektoré nosné témy, ktoré máme v ponuke ako samostatné témy odborných seminárov.

Odporúčame sústrediť sa najmä na témy v súvislosti so zmenami colných predpisov od 1.5.2016:

 • Spoločný colný sadzobník a nomenklatúrne zatriedenie

  tovaru

 • Nepreferenčný a preferenčný pôvod tovaru
 • Colný dlh a záruky
 • Colný status a dôkaz dôkaz colného statusu tovaru Únie
 • Osobitné colné režimy
 • Prechodné obdobia pre zavedenie elektronických systémov

  a zavedenie eDovozu

V prípade Vášho záujmu nás kontaktujte a prekonzultujeme individuálne Vaše potreby, požiadavky a identifikujeme vhodnosť tém a ich kombináciu pre Vašich pracovníkov tak, aby vzdelávanie bolo efektívne a plnilo svoj účel.

V prípade konkrétnych otázok v rámci témy týkajúcej sa colnej problematiky ktoré Vás zaujímajú a ktoré by mali byť súčasťou seminára nám napíšte na e-mailovú adresu: dubovecka.zuzana@teledom.sk, aby sme ich vedeli zapracovať a postúpiť ich lektorom.

Seminár zahŕňa:

 • Lektorské služby (diskusia a priebežné konzultácie)
 • Študijný materiál
 • Občerstvenie

Bližšie informácie o spomínaných seminároch nájdete na stránke: www.teledom.sk, kde sa môžete aj prihlásiť na samotnú vybranú vzdelávaciu aktivitu.

Lektor:
Mgr. Jozef Vaško, em. h.c.i. - colný špecialista, odborný konzultant, Bx. Igor Lebiedzik - expert na colnú oblasť C&D services

Termíny kurzov

Otvára sa podľa záujmu.

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať aj pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 6 hodín

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Zuzana Dubovecká
tel:
+421 55/327 44 *** zobraziť

email:
dubovecka.zuzana@... zobraziť


Adresa
Timonova 27, 040 01 Košice

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 55/327 44 *** zobraziť

email:
dubovecka.zuzana@... zobraziť

web: www.school.teledom.sk/

Adresa
TeleDom – Vzdelávacie centrum
Timonova č. 27, Košice Zobraziť na mape