VÝZNAM INCOTERMS 2010 V PLATOBNÝCH OPERÁCIÁCH SO ZAHRANIČÍM

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Podrobná analýza významu časového prepojenia dodacích a platobných podmienok v rámci realizácie KPZ so zahraničnými obchodnými partnermi.

Cieľová skupina

Seminár je určený pre odbornú klientelu, realizujúcu komerčné, logistické i platobné operácie so zahraničnými obchodnými partnermi.

Obsahová náplň

Program seminára:

 1. Dodacie a platobné podmienky – súčasť hlavných

  náležitostí Kúpno-predajnej zmluvy so zahraničím (ďalej KPZ)

 2. Štruktúra INCOTERMS 2010 z hľadiska náročnosti

  logistických operácií pre vývozcu a dovozcu
  a.) Základné princípy ich aplikácie v KPZ so zreteľom na
  ich výhodnosť, pracnosť a náklady prepravy tovaru
  b.) Prechod rizík straty a poškodenia tovaru z
  predávajúceho na kupujúceho – Main Delivery Point
  c.) Povinnosti a zodpovednosť kontrahentov v oblasti
  zabezpečenia dokumentov sprevádzajúcich dodávaný tovar

 3. Základná charakteristika dokumentárnych platieb

  a.) Dokumentárne inkaso

  b.) Dokumentárny akreditív (ďalej L/C)

  • hlavné subjekty L/C
  • bežne používané druhy L/C
  • L/C dokumenty a ich špecifiká vyplývajúce z podmienok

   zahraničného trhu

 4. Eliminácia inkasných rizík pri úverových platobných

  podmienkách
  a.) Voľby zaisťovacieho platobného inštrumentu
  b.) Konfrontácia rizika obdržania platby s nákladmi na
  dostupný bankový produkt

 5. Previazanosť dodacej a platobnej podmienky v KPZ

  a.) Timing logistických operácií a časové limity platobnej
  podmienky (napríklad u L/C)

  b.) Príprava, kontrola a kompletizácia sprievodných a
  inkasných dokladov.

Seminár zahŕňa:

 • Lektorské služby (diskusia a priebežné konzultácie)
 • Študijný materiál
 • Občerstvenie

Prihlásenie :

 • Zaslanie záväznej prihlášky
 • Telefonicky na čísle 055/32 74 428
 • Platba v hotovosti na mieste

Lektor:
Ing. Ľubor Kostelný

Termíny kurzov

Otvára sa podľa záujmu.

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať aj pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 4 hodiny

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Zuzana Dubovecká
tel:
+421 55/327 44 *** zobraziť

email:
dubovecka.zuzana@... zobraziť


Adresa
Timonova 27, 040 01 Košice

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 55/327 44 *** zobraziť

email:
dubovecka.zuzana@... zobraziť

web: www.school.teledom.sk/

Adresa
TeleDom – Vzdelávacie centrum
Timonova č. 27, Košice Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)