DETAIL KURZU

Designing for Cisco Internetwork Solutions (DESGN)

Od:

ALEF Distribution SK

Bratislava 2

Popis kurzu

Špecifikácia metodického postupu pri tvorbe dátových sietí s použitím Cisco zariadení. Test zodpovedajúci kurzu DESGN je súčasťou certifikácie k získaniu titulu CCDA – Cisco Certified Design Associate.

Obsah kurzu

  • Identifikácia potrieb zákazníka – požiadavky organizačno-prevádzkové a z nich plynúce požiadavky technické.
  • Charakteristika existujúcej siete – metodika analýzy a auditu.
  • Hierarchický model firemných sietí (Access, Distribution, Core) a jeho použitie v rámci modulárneho designu.
  • Podrobná metodika návrhu logickej oblasti Enterprise Campus (moduly Campus Infrastrucuture, Network Management, Server Farm, Edge Disribution) a logickej oblasti Enterprise Edge (moduly WAN, Remote Access & VPN, Internet Connectivity, E-Commerce).
  • Metodika návrhu dostupnosti, bezpečnosti, kvality služby a ďalších základných vlastností dátovej siete.
  • Prehľad designu LAN, WAN, IP adresácie, IP smerovania, VoIP&IPT, Security, Network Management.

Cieľová skupina

Pre tých, ktorí pracujú s počítačmi a systémami Cisco Systems.

Certifikát Absolventský certifikát

Kontaktná osoba

Eva Krupová
+421 2/492 038 11
eva.krupova@alef.com

Hodnotenie
Organizátor