DETAIL KURZU

Troubleshooting& Maintaining Cisco IP Networks (TSHOOT)

Od:

ALEF Distribution SK

Bratislava 2

Popis kurzu

Cieľom kurzu je oboznámenie účastníkov s problematikou riešenia problémov v komplexných dátových sieťach. Rozborom rôznych metód, prístupov a nástrojov pre efektívnu rezolúciu problémov, počínajúc aplikáciou týchto metód a prístupov v reálnom prostredí končiac. Dôraz je kladený na praktické osvojenie si potrebných znalostí počas praktických cvičení a to tímovou prácou viacerých ľudí, ale aj počas samostatnej práce. Test zodpovedajúci kurzu TSHOOT je súčasťou certifikácie CCNP (Cisco Certified Network Professional).

Obsah kurzu

  • Rozbor metód a prístupov riešenia problémov v komplexných dátových sieťach
  • Aplikácia vhodných metód a nástrojov pre efektívnu rezolúciu špecifických problémov
  • Riešenie problémov v prepojovaných lokálnych sieťach (problematika VLAN, STP, Inter-VLAN Routing, HSRP, možné výkonnostné problémy prepínačov)
  • Riešenie problémov v smerovacích sieťach (problematika smerovacích protokolov EIGRP, OSFP a BGP, možné výkonnostné problémy smerovačov)
  • Problematika bezpečnostných funkcií a ich vplyv na spôsob riešenia problémov (overenie funkcie Cisco IOS Firewall a AAA)
  • Riešenie problémov v komplexnom prostredí

Cieľová skupina

Pre tých, ktorí pracujú s počítačmi a systémami Cisco Systems.

Certifikát Absolventský certifikát

Kontaktná osoba

Eva Krupová
+421 2/492 038 11
eva.krupova@alef.com

Hodnotenie
Organizátor