DETAIL KURZU

QoS Implementation on Cisco Devices (RS9)

Od:

ALEF Distribution SK

Bratislava 2

Popis kurzu

Cieľom školenia je zoznámiť účastníkov s princípmi Quality-of-Services (QoS) mechanizmov a ich implementácia na produktoch Cisco Systems. QoS je v súčasnosti neoddeliteľnou súčasťou nasadzovaných konvergovaných sietí, určených pre prenos real-time prevádzky – hlavne hlasu a videa. Súčasťou kurzu sú aj praktické cvičenia, kde si môžu účastníci precvičiť získané vedomosti v simulovanom prostredí reálnej prevádzky.

Obsah kurzu

  • Definícia pojmov – čo je QoS, typy služieb – Best-Effort, IntServ, DiffServ
  • Stavebné bloky v sieti pro QoS, miera výkonnosti
  • Klasifikácia a značkovanie – COS, TOS, IP Precedencia, DSCP, DiffServ terminológia
  • Modular QoS Command Line Interface=MQC
  • Mechanizmy riadenia front – FIFO, Priority Queueing, Custom Queueing, Weighted-Fair Queueing, CB-WFQ Queueing, Low Latency Queueing
  • Predchádzanie zahlteniu – TCP Global Synchronization problém, Random Early Detection, Weighted RED, CB-WRED
  • Traffic shaping a policing – Token Bucket modely, Commited Access Rate, CB-Policing, GTS, CB-Shaping, FR Traffic Shaping
  • Zvýšenie efektívnosti liniek – Payload a Header kompresia, fragmentácia a Interleaving
  • QoS v prepínaných sieťach
  • Ukážky prípadových štúdií

Cieľová skupina

Pre tých, ktorí pracujú s počítačmi a systémami Cisco Systems.

Certifikát Absolventský certifikát

Kontaktná osoba

Eva Krupová
+421 2/492 038 11
eva.krupova@alef.com

Hodnotenie
Organizátor