DETAIL KURZU

BIG-IP Application Security (ASM)

Od:

ALEF Distribution SK

Bratislava 2

Popis kurzu

Kurz je určený pre bezpečnostných a sieťových administrátorov, ktorí budú zodpovední za inštaláciu a dennú údržbu Manager Application Security. Sieťoví špecialisti sa zoznámia s produktom F5 Application Security Manager. Naučia sa:

 • Ako chrániť webové a XML aplikácie proti útokom s použitím ASM.
 • Inštalovať, konfigurovať a spravovať bezpečnostné politiky.
 • Pochopiť vytváranie návrhov politiky na základe sledovania prevádzky.
 • Mnoho ďalších techník zvyšujúcich bezpečnosť webovej aplikácie.
Obsah kurzu

 • Nasadenie ASM
 • Zálohovanie konfigurácie
 • Koncepty zabezpečenia webovej aplikácie
 • HTTP a HTML pojmy
 • Všeobecné HTTP chyby
 • ASM s podporou HTTP triedy
 • Tvorba bezpečnostnej politiky
 • Nástroje na vyhodnocovanie chybovosti
 • ASM administrácia
 • Reporting
 • Session/Username tracking
 • Detekcia anomálií
 • Antivírová ochrana
 • Geolokácia podľa IP
 • XML a ochrana webových služieb
 • Podpora AJAX / JSON
 • Protocol Security modul

Cieľová skupina

Pre tých, ktorí pracujú s technológiami F5 Networks

Certifikát Absolventský certifikát

Kontaktná osoba

Eva Krupová
+421 2/492 038 11
eva.krupova@alef.com

Hodnotenie
Organizátor