Kurz: Koučing a efektívna komunikácia ako metódy riadenia

Popis kurzu

  • formy koučingu a situácie, kedy s ním možno pracovať
  • riadenie formou spolupráce postavené na zrozumiteľnej komunikácii a na podpore osobného rozvoja podriadenýchCieľová skupina

  • nižší a stredný manažmentKontaktná osoba

Mgr. Jovana Pejčić
+421 907 868 469
jovana.pejcic@progressivne.sk