Koučing a efektívna komunikácia ako metódy riadenia

Popis kurzu

  • formy koučingu a situácie, kedy s ním možno pracovať
  • riadenie formou spolupráce postavené na zrozumiteľnej komunikácii a na podpore osobného rozvoja podriadených

Cieľová skupina

  • nižší a stredný manažment

Kontaktná osoba

Mgr. Jovana Pejčić
+421 907 868 469
jovana.pejcic@progressivne.sk

Organizátor