Lumina SPARK: Sebapoznanie - základný kameň profesionálneho rozvoja.

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Sebapoznanie je základ osobnostného a profesionálneho rozvoja a samozrejme vášho úspechu.

Na workshope sebapoznania sa dozviete viac o svojej osobnosti. Na základe vášho osobnostného profilu spoznáte svoje silné stránky, potenciál a priestor pre rozvoj. Workshopy sú vedené interaktívnou formou, s množstvom praktických príkladov a cvičení na poznanie jednotlivých aspektov a kvalít osobností a na osvojenie si jednotlivých nástrojov sebapoznania a sebarozvoja.

Cieľ a charakteristika workshopu:

Sebapoznanie je skutočne základom pri riešení rôznych interpersonálnych situácií. Sebapoznanie prostredníctvom Lumina Spark nástroja prináša riešenia, ako svoje silné stránky využiť a zvládať pracovný deň s radosťou.

Možno ste sa už stretli s rozvojovými programami, kde vás skúšali priradiť k nejakému typu ľudí. Odišli ste ako extrovert alebo introvert s nálepkou na chrbte.

Lumina Spark pracuje s 24 osobnostnými kvalitami, črtami osobnosti, ktoré ovplyvňujú naše správanie, výkon a vzťahy v pracovnom prostredí. Ich kombinácie vytvárajú vašu osobnosť jedinečnou, ako aj jedinečnosť ostatných. Zábavnou, zážitkovou a interaktívnou formou vám ukážeme, ako úspešne a rýchlo napredovať na základe poznania výsledkov vášho osobnostného profilu, s ktorým budeme pracovať počas workshopu.

Na konci workshopu budete odchádzať s konkrétnymi riešeniami, ako úspešne napredovať vo vašom profesionálnom aj osobnom živote. Spoznanie seba samého, porozumenie svojmu vlastnému správaniu a správaniu ostatných v sociálnom kontakte, vám pomôže k získaniu kompetencií v riešení zložitejších interpersonálnych situáciách.

Cieľová skupina

Workshop je určený pre všetkých ktorí:

 • Majú záujem o svoj rozvoj
 • Chcú objaviť svoj potenciál a naplno ho využiť
 • Chcú zlepšiť komunikáciu a vzájomnú interakciu s ostatnými
 • Chcú byť lepší lídri
 • Chcú rozvíjať pracovné tímy a využiť ich potenciál

Obsahová náplň

 • Vnímanie (Vidíme svet nie taký, aký je, ale taký, akí sme my)
 • Teoretický základ a princípy Lumina Spark
 • 24 čŕt našej osobnosti (prepojenie s reálnymi prejavmi správania a možnými dopadmi)
 • 3 pohľady na našu osobnosť (Prirodzená, Každodenná, Prehnane prejavujúca sa)
 • Ako čítať a rozumieť svojim individuálnym výsledkom
 • Ako využiť a prepojiť individuálne výsledky s každodennou realitou (Čo s tým a ako)
 • Sebareflexia a ako ma môžu vnímať ostatní
 • Prípadové štúdie. Nástroje, návody, postupy, tipy a triky (Precvičovanie)

Spoznanie a pochopenie vlastných kvalít Vám naviac ozrejmí:

 • spôsob, akým komunikujete a argumentujete
 • akí ste v spoločenskej interakcii, ako a kedy prejavujete svoje emócie
 • spôsob, akým dosahujete výsledky a spolupracujete s ostatnými
 • čo ovplyvňuje Vaše rozhodnutia
 • ako si stanovujete a definujete ciele
 • aký máte prístup k organizácii práce
 • aký máte prístup k záväzkom a dohodám
 • ako rozmýšľate a pristupujete k zadaným úlohám, projektom a riešeniam
 • odkiaľ beriete nápady a myšlienky a ako si ich overujete
 • ako reagujete na zmeny a riziká s nimi súvisiace

V cene workshopu je zahrnuté:

 • 2 dni workshopu, vedeným akreditovaným lektorom Lumina Learning
 • 30 stranový osobnostný Portrét Lumina Spark
 • pracovný materiál pre každého účastníka workshopu
 • coffee break dopoludnia a popoludní
 • manuál 24 osobnostných kvalít (v elektronickej forme)

Manuál Vám bude zaslaný po úhrade ceny za workshop. Môžete ho použiť na predprípravu na workshop.

Typ a platnosť osvedčenia:
Certifikát - potvrdenie o absolvovaní workshopu

Termíny kurzov

26.03.2018 - 27.03.2018
25.04.2018 - 26.04.2018
23.05.2018 - 24.05.2018
13.06.2018 - 14.06.2018

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať aj pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 2 dni

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Nikola Sedláčková
mobil:
+421 907 403 *** zobraziť

email:
nikola@... zobraziť


Adresa
M. R. Štefánika 2, 902 01 Pezinok

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 907 403 *** zobraziť

mobil:
+421 907 403 *** zobraziť

email:
info@... zobraziť

web: www.eventive.sk

Adresa
eventive, s. r. o .
M. Turkovej 1731/46, Trenčín Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)