Problémové okruhy zákona o dani z príjmov PO vrátane novely od 1.1. 2018 - ING. MÁRIA DIMITROVOVÁ -FS SR

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

 1. Kapitálový fond z príspevkov – tvorba, použitie a vplyv na základ dane do 31.12.2017 a od 1.1.2018
 2. Zmeny od 1.1.2018
  • oslobodenie reklamy u daňovníkov nezaložených na podnikanie a súvisiace úpravy
  • podpora podnikového výskumu a vývoja
  • oslobodenie výnosov z predaja vybraného finančného majetku a súvisiace zmeny
  • opravné položky k pohľadávkam, odpis pohľadávok
  • náklady zamestnávateľa na dopravu zamestnancov
  • podpora domáceho kúpeľníctva,
  • daň vyberaná zrážkou
  • oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania
  • podiel zaplatenej dane
  • transpozícia smernice ATAD 1 – opatrenia proti praktikám vyhýbania

   sa daňovým povinnostiam

  • závislé osoby
  • spresnenie zdanenia dividend u spoločníkov v. o. s. a

   komplementárov k. s.

  • rozšírenie zdrojovosti príjmov nerezidentov zo zdrojov na území SR
  • rozšírenie definícií stálych prevádzkarní
  • úpravy pri podnikových kombináciách
  • daň pri odchode (EXIT TAX)
  • pravidlá pre kontrolované zahraničné spoločnosti – CFC pravidlá
  • pravidlá proti dvojitému uplatneniu výdavkov – hybridné nesúlady
  • úpravy pri úľavách na dani

3. Problémové okruhy dane z príjmov právnickej osoby
- položky zahrnované do základu dane po zaplatení pohľadávky

– úprava základu dane držiteľa nového vozidla

– finančný a operatívny prenájom

– výdavky súvisiace s majetkom využívaným aj na osobnú spotrebu a iné

4. Interaktívna diskusia (aj počas seminára)

Cieľová skupina

Pracovníci finančných odd. Široká odborná verejnosť.

Lektor:
Ing. Mária Dimitrovová - metodik dane z príjmov PO, Finančná správa SR

Termíny kurzov

05.03.2018

Žilina, Dom techniky, Vysokoškolákov 4

Prihlásiť sa
06.03.2018

Košice, Kultúrnospoločenské centrum, Jedlíkova 7

Prihlásiť sa

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Vlasta Faithová
tel:
+421 41/565 46 *** zobraziť

mobil:
+421 903 340 *** zobraziť

email:
educo-consult@... zobraziť


Adresa
040 01 Žilina 05.03. Košice 06.03.2018

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 41/565 46 *** zobraziť

mobil:
+421 903 340 *** zobraziť

email:
educo-consult@... zobraziť

web: www.educo-consult.sk

Adresa
EDUCO – CONSULT s.r.o.
Vysokoškolákov 4, Žilina Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)