DETAIL KURZU

POZITÍVNY LEADERSHIP s Janom Muhlfeitom, bývalým prezidentom Microsoft Europe (2-dňový intenzívny tréning)

Od:

ANTEA CONSULTING S.R.O.

Bratislava

Popis kurzu

ČO SI Z PROGRAMU ODNESIETE
 • Zlepšíte svoje leadership zručnosti a stanete sa lepším lídrom
 • Dozviete sa, ako zvýšiť výkonnosť firmy cez talenty a silné stránky
 • Spoznáte tipy, vďaka ktorým Jana Mühlfeit úspešne viedol Microsoft Europe
 • Naučíte sa, ako správne manažovať nielen svoj čas, ale aj energiu a stres
 • Inšpirujete sa stratégiami úspechu Billa Gatesa vo VIP Modelling Room
 • Zažijete inšpiratívne zdieľanie a riešenie Vašich biznis výziev vo VIP Business Room
Obsah kurzu

POZITÍVNY LEADERSHIP
 • ZÁKLADNÉ VÝCHODISKÁ POZITÍVNEHO LEADERSHIPU
 • POZITÍVNA PSYCHOLÓGIA A POZITÍVNE MYSLENIE
 • POZITÍVNA INTELIGENCIA
ZÁKLADNÉ PILIERE POZITÍVNEHO LEADERSHIPU
 • ROZVOJ SILNÝCH STRÁNOK SEBA A TÍMU
 • OSOBNÉ POSLANIE A OSOBNÁ JEDINEČNOSŤ
 • ENERGY MANAGEMENT
 • ÚSPECH VERZUS ŠŤASTIE
AKO ODOMKNÚŤ ĽUDSKÝ POTENCIÁL
 • AKO OBJAVIŤ SILNÉ STRÁNKY A TALENTY
 • RIADENIE VÝKONNOSTI FIRMY CEZ TALENTY A SILNÉ STRÁNKY
 • AKO VYBUDOVAŤ TÍM POSTAVENÝ NA SILNÝCH STRÁNKACH
 • KONKRÉTNE PRÍKLADY Z PRAXE MICROSOFTU
OD TIME MANAŽMENTU K ENERGY MANAŽMENTU 
 • 7 ZÁSAD EFEKTÍVNEHO TIME MANAŽMENTU
 • DFT, EISENHOWEROVA MATICA, PARETOV ZÁKON
 • ENERGY MANAŽMENT LÍDRA
OD STRES MANAŽMENTU K LIFE WORK BALANCE
 • 5 ANTISTRESOVÝCH PILIEROV
 • NLP TECHNIKY NA ZVLÁDANIE A ELIMINOVANIE STRESU 
 • ZÁKLADNÉ PRINCÍPY LIFE WORK BALANCE
VIP MODELLING ROOM
 • NLP MODELOVANIE - AKO SA UČIŤ OD TÝCH NAJLEPŠÍCH 
 • BILL GATES A JEHO STRATÉGIE ÚSPECHU
VIP BIZNIS ROOM 
 • WORKSHOP – PRAKTICKÁ IMPLEMENTÁCIA POZNATKOV
 • SKUPINOVÉ RIEŠENIE BIZNIS ÚLOH A PROBLÉMOV
 • PRIEBEŽNÉ ZDIEĽANIE POČAS AJ PO SEMINÁRI
TRÉNERI
Jan Mühlfeit - globálny kouč a mentor, bývalý prezident Microsoft Europe
Jaroslava Vaculčiaková - trénerka a koučka v oblasti komunikácie, soft skills a leadershipu

CENA 
2-dňový Leadership seminár                            980 Eur (bez DPH)

CENA ZAHŔŇA
 • 2 x celodenný leadership tréning 
 • 1 x test Vašich silných stránok
 • 2 x tréningové materiály
 • 2 tréneri
 • 2 x občerstvenie a nápoje počas dňa
 • 2 x obed formou 2-chodového servírovaného menu
 • 1 x VIP Business Room a VIP Modelling Room
 • 1 x ranná jóga (dobrovoľné)
CENA NEZAHŔŇA
 • V cene nie je zahrnuté ubytovanie a večera
 • Možné zabezpečiť priamo v 4* Hoteli pod Lipou za zvýhodnenú cenu

Kontaktná osoba

Ing. Jaroslava Vaculčiaková PhD.
+421 903 240 801
vaculciakova@anteaconsulting.sk

Hodnotenie
Organizátor