DETAIL KURZU

Zmeny v Zákonníku práce od 1.5.2018 – nové príplatky, 13. a 14. platy

Od:

Poradca podnikateľa, spol. s r.o.

Žilina

Popis kurzu

Už od apríla tohto roku sa uskutoční séria školení s lektorom RNDr. Jozefom Mihálom, ktorý vám vysvetlí a popíše zmeny v Zákonníku práce účinné od 1. mája 2018 – nové povinné príplatky za prácu v sobotu a nedeľu, zvýšené príplatky za prácu v noci a vo sviatok, odvodovo a daňovo zvýhodnené 13. a 14. platy a mnohé ďalšie. Zmenám sa tento rok nevyhol ani zákon o službách zamestnanosti, kde nové nariadenia pozmeňujú zamestnávanie občanov tretích krajín alebo príspevky na cestovanie za prácou a na presťahovanie. Venovať sa budeme i odvodom z dohôd dôchodcov od 1.7.2018 a ročnému zúčtovaniu poistného na sociálne poistenie od roku 2019.

Obsah kurzu

Novela Zákonníka práce účinná od 1. mája 2018

  • mzdové zvýhodnenie za prácu v sobotu a nedeľu – výška príplatkov, –

    pre koho budú povinné, kedy nebudú povinné, výnimky, príklady

  • mzdové zvýhodnenie za prácu v noci
  • mzdové zvýhodnenie za prácu vo sviatok
  • ďalšie príplatky
  • nové povinné príplatky pri dohodách o práci mimo prac. pomeru

a 14. plat – komu ich bude zamestnávateľ poskytovať a ako, daňové a – odvodové zvýhodnenia

  • ďalšie zmeny v Zákonníku práce
  • výkon prác vo verejnom záujme – zmeny zákona č. 553/2003 Z. z. k 1.5.2018

Vysielanie zamestnancov na výkon prác pri poskytovaní služieb v roku 2018

  • administratívne povinnosti, ohlasovanie na Inšpektoráte práce
  • „tvrdé jadro“ Zákonníka práce v SR a v iných EÚ krajinách
  • koncernové vysielanie
  • posudzovanie nelegálnej práce, spoluzodpovednosť za nelegálne zamestnávanie
  • daňové a odvodové povinnosti pri vysielaní do zahraničia

Novela zákona o službách zamestnanosti účinná od 1. mája 2018

  • nové pravidlá pri zamestnávaní cudzincov – občanov tretích krajín
  • príspevky na dochádzanie za prácou a na presťahovanie

Odvody z dohôd dôchodcov od 1.7.2018

  • uplatnenie výnimky z dôchodkového poistenia, pre koho bude výhodné
  • predčasný dôchodok a práca na dohodu
  • prihlasovanie do Sociálnej poisťovne
  • celkové zhrnutie a porovnanie odvodov pri dohodách

Ročné zúčtovanie poistného na sociálne poistenie od r. 2019

  • od 1.1.2019 sa zavádza ročné zúčtovanie poistného na sociálne poistenie. Predbežná informácia o príprave zásadnej novely zákona

HARMONOGRAM:

  • 08.30 – 09.00 prezentácia účastníkov školenia
  • 09.00 – 11.00 prednáška
  • 11.00 – 12.00 obedňajšia prestávka
  • 12.00 – 15.00 prednáška spojená s diskusiou

Účastníci seminára v hoteli Saffron môžu využiť parkovanie v areáli hotela alebo na podzemnom parkovisku za zľavnenú cenu 3 eurá na celý deň, v hoteli Dukla za 6 eur na celý deň.

Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné realizovať do 3 pracovných dní od vystavenia zálohovej faktúry (príp. proforma faktúry), najneskôr však 3 pracovné dni pred konaním školenia.

Poznámka k cene

Účastnícky poplatok obsahuje cenu 1-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály, teplý obed.

Kontaktná osoba

Ing. Mária Puškárová
+421 41/705 32 60
profivzdelavanie@pp.sk

Hodnotenie
Organizátor