Bratislava

KOŠICE - Ako správne postupovať v prípade „jednoobálkového“ verejného obstarávania

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Zákon o verejnom obstarávaní dňom 01.11.2017 umožnil verejnému obstarávateľovi aj v prípade podlimitných zákaziek otvárať „len jednu obálku“, čím sa podstatným spôsobom skráti celý proces verejného obstarávania. Okrem skrátenia doby na toto verejné obstarávanie, príde aj k zmene plnenia určitých povinností v súlade so zákonom. Ak Vás zaujímajú zmeny, ktoré nastali v legislatíve v prípade podlimitnej zákazke bez elektronického trhoviska a chcete správne aplikovať tento nový postup do praxe, pozývame Vás na tento seminár.

Cieľová skupina

verejných obstarávateľov a všetkých ktorí majú o problematiku záujem

Obsahová náplň

  • podlimitné zákazky bez využitia elektronického trhoviska podľa § 113 ZVO
  • ako postupovať v prípade zmeny v § 114 ods. 9 ZVO. „Verejný obstarávateľ sa môže rozhodnúť, že vyhodnotenie splnenia podmienok účasti sa uskutoční po vyhodnotení ponúk.“
  • ako nastaviť túto zmenu v súťažných podkladoch?
  • ako správne otvárať ponuky, ako oznamovať túto skutočnosť záujemcom? Je potrebné posielať pozvánku záujemcom 5 kalendárnych dní vopred?
  • kedy a ako plniť §166 ZVO „Oznamovacie povinnosti verejného obstarávateľa, obstarávateľa a osoby podľa § 8“
  • vyhodnotenie ponúk a následne vyhodnotenie splnenia podmienok účasti, ako na to. Kedy posielať zápisnicu z otvárania ponúk do piatich dní po otváraní ponúk, ak sa nepoužije elektronická aukcia
  • zoznam kompletnej dokumentácie
  • informačné povinnosti

Termíny kurzov

17.04.2018

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Adriana Matúšová
mobil:
+421 914 124 *** zobraziť

email:
vzdelavanie@... zobraziť


Adresa
Jedlíkova 7, 040 11 Kultúrno - spoločenské centrum Košice

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 914 124 *** zobraziť

mobil:
+421 914 124 *** zobraziť

email:
vzdelavanie@... zobraziť

web: www.otidea.sk

Adresa
OTIDEA s.r.o.
Astrová 2/A, Bratislava Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)