DETAIL KURZU

KOŠICE - Ako správne postupovať v prípade „jednoobálkového“ verejného obstarávania

Od:

OTIDEA s.r.o.

Bratislava

Popis kurzu

Zákon o verejnom obstarávaní dňom 01.11.2017 umožnil verejnému obstarávateľovi aj v prípade podlimitných zákaziek otvárať „len jednu obálku“, čím sa podstatným spôsobom skráti celý proces verejného obstarávania. Okrem skrátenia doby na toto verejné obstarávanie, príde aj k zmene plnenia určitých povinností v súlade so zákonom. Ak Vás zaujímajú zmeny, ktoré nastali v legislatíve v prípade podlimitnej zákazke bez elektronického trhoviska a chcete správne aplikovať tento nový postup do praxe, pozývame Vás na tento seminár.

Obsah kurzu

  • podlimitné zákazky bez využitia elektronického trhoviska podľa § 113 ZVO
  • ako postupovať v prípade zmeny v § 114 ods. 9 ZVO. „Verejný obstarávateľ sa môže rozhodnúť, že vyhodnotenie splnenia podmienok účasti sa uskutoční po vyhodnotení ponúk.“
  • ako nastaviť túto zmenu v súťažných podkladoch?
  • ako správne otvárať ponuky, ako oznamovať túto skutočnosť záujemcom? Je potrebné posielať pozvánku záujemcom 5 kalendárnych dní vopred?
  • kedy a ako plniť §166 ZVO „Oznamovacie povinnosti verejného obstarávateľa, obstarávateľa a osoby podľa § 8“
  • vyhodnotenie ponúk a následne vyhodnotenie splnenia podmienok účasti, ako na to. Kedy posielať zápisnicu z otvárania ponúk do piatich dní po otváraní ponúk, ak sa nepoužije elektronická aukcia
  • zoznam kompletnej dokumentácie
  • informačné povinnosti

Cieľová skupina

verejných obstarávateľov a všetkých ktorí majú o problematiku zá­ujem

Certifikát Potvrdenie účasti na seminári

Kontaktná osoba

Adriana Matúšová
+421 914 124 580
vzdelavanie@otidea.sk

Hodnotenie
Organizátor