Kurz: ZÁKONNÍK PRÁCE OD 1.5.2018, MZDOVÉ ZVÝHODNENIA, DOHODY KOMPLEXNE A ĎALŠIE NOVINKY V MZDOVEJ OBLASTI - RNDr. Jana Motyčková

Popis kurzu

1. Mzdové zvýhodnenia za prácu v sobotu a nedeľu, za prácu v noci,
- sadzby, podmienky nároku, výnimky;
- mzdové zvýhodnenia vo verejnej službe;
- nároky z pracovných a kolektívnych zmlúv po 1.5.2018

2. 13. a 14. plat, ďalšie zmeny v Zákonníku práce
- 13., 14. plat, podmienky nároku, daň, poistné;
- Vystavovanie potvrdení pri skončení zamestnania;
- Náhradné voľno za prácu nadčas a iné;

3. Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru komplexne
- druhy dohôd, charakteristika, trvanie, obmedzenia; evidencia;
- odmena, splatnosť, zmluvné dojednania, minimálna mzda, príplatky od 1.5.2018;
- dohody dôchodcov od 1.7.2018, uplatňovanie výnimky, oznamovanie,;
- ako pracovať popri predčasnom starobnom dôchodku;
- prihlasovanie, odhlasovanie v SP a ZP, pravidelný a nepravidelný príjem;
- vykazovanie dohôd do SP a ZP;
- práceneschopnosť dohodára, materské, oznamovanie, vykazovanie.

4. Informácia o pripravovanom zavedení ročného zúčtovania sociálneho poistenia od 1.1.2019Poznámka k cene

cena obsahuje študijné materiály, občerstvenie, organizačné náklady, teplý obed,Kontaktná osoba

Faithová Vlasta
+421 41/565 46 73
educo-consult@educo-consult.sk


Organizátor