Kurz: Sebapoznanie - základný kameň profesionálneho rozvoja - Lumina Spark

Popis kurzu

Sebapoznanie je základ osobnostného a profesionálneho rozvoja a samozrejme vášho úspechu.

Na workshope sebapoznania sa dozviete viac o svojej osobnosti. Na základe vášho osobnostného profilu spoznáte svoje silné stránky, potenciál a priestor pre rozvoj. Workshopy sú vedené interaktívnou formou, s množstvom praktických príkladov a cvičení na poznanie jednotlivých aspektov a kvalít osobností a na osvojenie si jednotlivých nástrojov sebapoznania a sebarozvoja.

Cieľ a charakteristika workshopu:

Sebapoznanie je základom pri riešení rôznych interpersonálnych situácií. Sebapoznanie prostredníctvom Lumina Spark nástroja prináša riešenia, ako svoje silné stránky využiť a zvládať pracovný deň s radosťou. Možno ste sa už stretli s rozvojovými programami, kde vás skúšali priradiť k nejakému typu ľudí. Odišli ste ako extrovert alebo introvert s nálepkou na chrbte. Lumina Spark pracuje s 24 osobnostnými kvalitami, črtami osobnosti, ktoré ovplyvňujú naše správanie, výkon a vzťahy v pracovnom prostredí. Ich kombinácie vytvárajú vašu osobnosť jedinečnou, ako aj jedinečnosť ostatných. Zábavnou, zážitkovou a interaktívnou formou vám ukážeme, ako úspešne a rýchlo napredovať na základe poznania výsledkov vášho osobnostného profilu, s ktorým budeme pracovať počas workshopu. Na konci workshopu budete odchádzať s konkrétnymi riešeniami, ako úspešne napredovať vo vašom profesionálnom aj osobnom živote. Spoznanie seba samého, porozumenie svojmu vlastnému správaniu a správaniu ostatných v sociálnom kontakte, vám pomôže k získaniu kompetencií v riešení zložitejších interpersonálnych situáciách.Obsah kurzu

V cene je zahrnuté:

 • 1 deň workshop, vedeným akreditovaným lektorom Lumina Learning
 • 22 stranový osobnostný Portrét Lumina Spark Intro
 • pracovný materiál pre každého účastníka workshopu
 • coffee break dopoludnia a popoludní
 • manuál 24 osobnostných kvalít (v elektronickej forme). Manuál Vám bude zaslaný po úhrade workshopu. Môžete ho použiť na predprípravu na workshop.

Spoznanie a pochopenie vlastných kvalít Vám naviac ozrejmí:

 • spôsob, akým komunikujete a argumentujete
 • akí ste v spoločenskej interakcii, ako a kedy prejavujete svoje emócie
 • spôsob, akým dosahujete výsledky a spolupracujete s ostatnými
 • čo ovplyvňuje Vaše rozhodnutia
 • ako si stanovujete a definujete ciele
 • aký máte prístup k organizácii práce
 • aký máte prístup k záväzkom a dohodám
 • ako rozmýšľate a pristupujete k zadaným úlohám, projektom a riešeniam
 • odkiaľ beriete nápady a myšlienky a ako si ich overujete
 • ako reagujete na zmeny a riziká s nimi súvisiace

Obsahová náplň tréningu:

 • Vnímanie (Vidíme svet nie taký, aký je, ale taký, akí sme my)
 • Teoretický základ a princípy Lumina Spark
 • 24 čŕt našej osobnosti (prepojenie s reálnymi prejavmi správania a možnými dopadmi)
 • Ako čítať a rozumieť svojim individuálnym výsledkom
 • Ako využiť a prepojiť individuálne výsledky s každodennou realitou (Čo s tým a ako)
 • Sebareflexia a ako ma môžu vnímať ostatní
 • Prípadové štúdie, nástroje, návody, postupy, tipy a triky (Precvičovanie)

Tréning vedie: Marcela Ružková (Akreditovaný konzultant Lumina Learning).Cieľová skupina

Workshop je určený pre všetkých, ktorí:

 • Majú záujem o svoj rozvoj
 • Chcú objaviť svoj potenciál a naplno ho využiť
 • Chcú zlepšiť komunikáciu a vzájomnú interakciu s ostatnými
 • Chcú byť lepší lídri
 • Chcú rozvíjať pracovné tímy a využiť ich potenciálKontaktná osoba

Michal Graus
+421 911 555 911
MichalGraus@luminalearning.com