Kurz: Jednoduché účtovníctvo

Popis kurzu

Účastníci kurzu si osvoja základné poznatky a zručnosti nevyhnutné pre uskutočňovanie účtovných operácií a vedenie účtovných dokumentov v jednoduchom účtovníctve.Obsah kurzu

Legislatíva jednoduchého účtovníctva, charakteristika obchodného majetku a účtovná dokumentácia, oceňovanie dlhodobého majetku, daňový výpočet odpisov, oceňovanie zásob, skladová evidencia, vedenie jednoduchého účtovníctva v účtovných knihách, súvislý príklad vedenia účtovníctva podľa účtovných dokladov, spracovanie súvislého príkladu na počítači. Obsahové zameranie kurzu vychádza zo základných požiadaviek na pracovníka v oblasti jednoduchého účtovníctva. Vo vyučovacom procese sa okrem vysokokvalifi­kovaného odborného výkladu kladie dôraz na cvičenie s cieľom viesť účastníkov k schopnosti samostatného riešenia konkrétnych príkladov a situácií.Cieľová skupina

Kurz je určený záujemcom, ktorí pôsobia, resp.chcú nájsť uplatnenie v oblasti účtovníckej praxe.Kontaktná osoba

Ing. Peter Zachar
+421 32/743 06 76
zachar@vajak.sk


Organizátor