Kaderník - kaderníčka

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Absolvent musí zvládnuť základné teoretické a odborno – profesionálne zručnosti, nutné pre výkon práce kaderníčky (kaderníka). Kurz je koncipovaný na základe osnov SOU služieb, vychádza z požiadaviek na kadernícku profesiu. Dôraz sa kladie na výcvik praktickej činnosti. Teoretická časť sa účelovo viaže k jednotlivým praktickám úkonom v práci kaderníčky. Praktickú časť účastníci absolvujú v kaderníckom salóne, alebo na tento účel vybavenom pracovisku. Kurz bude prebiehať dennou formou, príp. podľa dohody s účastníkmi.

Cieľová skupina

Kurz je určený záujemcom, ktorí chcú nájsť uplatnenie v danom odbore alebo si otvoriť živnosť.

Obsahová náplň

vlas, masáž hlavy, hygiena, umývanie a vodová ondulácia, farbenie vlasov, odfarbenie vlasov, preparácia vlasov, regenerácia vlasov, všetky typy strihania

Termíny kurzov

Otvára sa podľa záujmu.

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Ing. Peter Zachar
tel: +421 32/743 06 76
mobil: +421 903 896 839
e-mail: zachar@vajak.sk

Adresa
Nám. SNP 9, 91101 Trenčín