Kozmetik - kozmetička

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Cieľom kurzu je získať poznatky z oblasti kozmetiky, dermatológie, hygieny, práva, ekonómie a psychológie, nadobudnúť zručnosti pre výkon preventívnej a reparatívnej kozmetiky.

Cieľová skupina

Kurz je určený záujemcom s ukončeným stredným vzdelaním. Absolventi kurzu sa môžu zamestnať v kozmetickom salóne alebo si otvoriť živnosť v tomto odbore.

Obsahová náplň

Program kurzu pozostáva z teoretickej výuky a praktického výcviku, pričom ťažisko spočíva v osvojení si techník kozmetických úkonov.

Termíny kurzov

10.04.2017 - 30.06.2017

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Ing. Peter Zachar
tel: +421 32/743 06 76
mobil: +421 903 896 839
e-mail: zachar@vajak.sk

Adresa
Nám. SNP 9, 91101 Trenčín