calendar capacity company course info location price sale search

Kozmetik - kozmetička

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Cieľom kurzu je získať poznatky z oblasti kozmetiky, dermatológie, hygieny, práva, ekonómie a psychológie, nadobudnúť zručnosti pre výkon preventívnej a reparatívnej kozmetiky.

Cieľová skupina

Kurz je určený záujemcom s ukončeným stredným vzdelaním. Absolventi kurzu sa môžu zamestnať v kozmetickom salóne alebo si otvoriť živnosť v tomto odbore.

Obsahová náplň

Program kurzu pozostáva z teoretickej výuky a praktického výcviku, pričom ťažisko spočíva v osvojení si techník kozmetických úkonov.

Termíny kurzov

19.09.2016 - 30.11.2016

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Ing. Peter Zachar
tel: +421 32/743 06 76
mobil: +421 903 896 839
e-mail: zachar@vajak.sk

Adresa
Nám. SNP 9, 91101 Trenčín

Prihlásiť sa na kurz

Ďakujeme

Vaša prihláška bola zaslaná organizátorovi

Späť

Chyba

Účastník s takýmto menom a e-mailom už bol prihlásený na tento termín kurzu.

Späť

Stalo sa niečo škaredé :-(

Správcovia webu boli o tejto chybe informovaní.

Späť