Kurz: Kozmetik - kozmetička

Popis kurzu

Cieľom kurzu je získať poznatky z oblasti kozmetiky, dermatológie, hygieny, práva, ekonómie a psychológie, nadobudnúť zručnosti pre výkon preventívnej a reparatívnej kozmetiky.Obsah kurzu

Program kurzu pozostáva z teoretickej výuky a praktického výcviku, pričom ťažisko spočíva v osvojení si techník kozmetických úkonov.Cieľová skupina

Kurz je určený záujemcom s ukončeným stredným vzdelaním. Absolventi kurzu sa môžu zamestnať v kozmetickom salóne alebo si otvoriť živnosť v tomto odbore.Kontaktná osoba

Ing. Peter Zachar
+421 32/743 06 76
zachar@vajak.sk


Organizátor