Sprievodca v cestovnom ruchu

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Kurz poskytuje účastníkom poznatky o cestovného ruchu v rozsahu potrebnom pre vykonávanie činnosti sprievodcu v cestovnom ruchu

Cieľová skupina

Kurz pre záujemcov o vykonávanie funkcie sprievodcu cestovného ruchu v rámci domáceho a zahraničného cestovného ruchu. Podmienkou je ukončené stredoškolské vzdelanie s maturitou. V prípade záujmu o vykonávanie činnosti v zahraničnom cestovnom ruchu je potrebné absolvovať jazykovú skúšku z cudzieho jazyka. Jazyková skúška sa nevyžaduje od záujemcov, ktorí majú štátnu záverečnú skúšku, resp. absolvovali strednú alebo vysokú školu v zahraničí.

Obsahová náplň

  1. Metodika sprievodcovskej činnosti
  2. Technika cestovného ruchu, ekonomika cestovného ruchu
  3. Dejiny kultúry a umenia
  4. Geografia cestovného ruchu
  5. Spoločensko – politické dianie

Termíny kurzov

Otvára sa podľa záujmu.

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Ing. Peter Zachar
tel:
+421 32/743 06 *** zobraziť

mobil:
+421 903 896 *** zobraziť

email:
zachar@... zobraziť


Adresa
Nám. SNP 9, 91101 Trenčín