Kurz: Sprievodca v cestovnom ruchu

Popis kurzu

Kurz poskytuje účastníkom poznatky o cestovného ruchu v rozsahu potrebnom pre vykonávanie činnosti sprievodcu v cestovnom ruchuObsah kurzu

  1. Metodika sprievodcovskej činnosti
  2. Technika cestovného ruchu, ekonomika cestovného ruchu
  3. Dejiny kultúry a umenia
  4. Geografia cestovného ruchu
  5. Spoločensko – politické dianieCieľová skupina

Kurz pre záujemcov o vykonávanie funkcie sprievodcu cestovného ruchu v rámci domáceho a zahraničného cestovného ruchu. Podmienkou je ukončené stredoškolské vzdelanie s maturitou. V prípade záujmu o vykonávanie činnosti v zahraničnom cestovnom ruchu je potrebné absolvovať jazykovú skúšku z cudzieho jazyka. Jazyková skúška sa nevyžaduje od záujemcov, ktorí majú štátnu záverečnú skúšku, resp. absolvovali strednú alebo vysokú školu v zahraničí.Kontaktná osoba

Ing. Peter Zachar
+421 32/743 06 76
zachar@vajak.sk


Organizátor