FINANČNÉ RIZIKÁ a BASEL II, III

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

oboznámiť účastníkov s typmi finančných rizík, ich podstatou a možnosťami obmedzenia, s ich vymedzením, kvantifikáciou a reguláciou v rámci BASEL II a BASEL III

Cieľová skupina

pracovníci v oblasti vnútornej kontroly a auditu, controllingu, riadenia rizík, reportingu, manažmentu bánk, obchodníkov s CP, správcovských spoločností, d.s.s., d.d.s., a pracovníkov NBS

Obsahová náplň

Obsah:

  • Riziká v oblasti finančných činností, legislatíva, regulácia, finančné riziká – ich podstata a typy, možnosti ich zmiernenia a obmedzenia
  • Kapitál spoločnosti, jeho štruktúra, pokrytie negatívnych dopadov nezvládnutých rizík kapitálom spoločnosti, výpočet kapitálu pre potreby dostatočnosti vlastných zdrojov
  • Regulácia finančných rizík a ich kvantifikácia v BASEL II: finančné riziká v BASEL II, vymedzenie finančných rizík podľa BASEL II, ich kvantifikácia, prístupy k výpočtu dostatočnosti vlastných zdrojov, požiadavky pri jednotlivých typoch finančných rizík podľa BASEL II, základné rozdiely proti BASEL I
  • Operačné riziko, nové prístupy, možnosti jeho obmedzenia, regulácia: vymedzenie operačného rizika, straty z operačného rizika, jeho regulácia podľa BASEL II
  • Úverové riziko, nové prístupy, zmeny: nové prístupy ku kvantifikácii úverového rizika, výber z viacerých možností, jeho regulácia a podstatné zmeny proti BASEL I
  • Trhové riziko, možnosti jeho kvantifikácie a obmedzenia, jeho regulácia v rámci dodatku k BASEL I a v BASEL II
  • Dopady nových pravidiel spojených s BASEL II do vnútornej kontroly a auditu, do reportingu, do ekonomiky, do controllingu, do riadenia rizík
  • Základné pravidlá stanovené BASEL III
  • Otázky, diskusia priebežne

Lektor:
doc. Ing. Božena Petrjánošová, CSc.

Termíny kurzov

Otvára sa podľa záujmu.

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať aj pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 2 dni

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Doc.Ing.Božena Petrjánošová, CSc.
tel:
+421 2/436 420 *** zobraziť

mobil:
+421 903 217 *** zobraziť

email:
progslov@... zobraziť


Adresa
Komárnická 26, 821 03 Bratislava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 2/436 420 *** zobraziť

mobil:
+421 903 217 *** zobraziť

email:
progslov@... zobraziť

web: www.progresslovakia.sk

Adresa
Progres Slovakia, s.r.o.
Záhradnícka 95, Bratislava Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)