DETAIL KURZU

Novela Zákonníka práce od 1.5.2018 + prehľad legislatívnych zmien od 1.1.2018

Od:

Akadémia vzdelávania Michalovce

Michalovce

Popis kurzu

Novela Zákonníka práce od 1.5.2018 + prehľad legislatívnych zmien od 1.1.2018

Obsah kurzu

 Novela Zákonníka práce účinná od 1.5.2018 o mzdové zvýhodnenie za prácu v sobotu, nedeľu  ktoré firmy a za akých podmienok môžu dohodnúť nižšiu sumu mzdového zvýhodnenia až o 5 % resp. 10 % o mzdové zvýhodnenia za nočnú prácu

 • ktoré firmy a za akých podmienok môžu dohodnúť nižšiu sumu mzdového zvýhodnenia až o 5 %

o mzdové zvýhodnenie za prácu vykonávanú vo sviatok

 Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru o mzdové zvýhodnenie za  prácu v sobotu, nedeľu  za nočnú prácu o zvýšená odmena za prácu vo sviatok

 Prechodné ustanovenie účinné od 1.5.2018 o časové rozlíšenie mzdového zvýhodnenia za prácu v sobotu, nedeľu, nočnú prácu,

 • obdobie od 1.5.2018 do 30.4.2019
 • obdobie od 1.5.2019

 Dopad zmien v mzdovom zvýhodnení v Zákonníku práce na o Zákon č.553/2003 Z.z. o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme o Zákon č. 55/2017 Z.z. o štatnej službe

 13. a 14. mzda / odmena komplexne za rok 2018, 2019, 2020, 2021 z pohľadu o Zákonníka práce, Zákona o práci vo verejnom záujme, Zákona o štátnej službe Zákona o dani z príjmov, Zákona o zdravotnom poistení, Zákona o sociálnom poistení

 Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru z pohľadu dôchodcov od 1.7.2018 o Novela č.266/2017 Z.z. zákona č.461/2003 Z.z. o sociálnom poistení o odmena do a nad 200 eur o dohody uzavreté pred a po účinnosti novely o spôsob uplatňovania zvýhodnenia z pohľadu administratívnych činností  čestné Vyhlásenie – začiatok a koniec uplatňovania  prihlasovanie a odhlasovanie v Sociálnej poisťovni o pre ktorých dôchodcov to bude výhodné / nevýhodné  Ročné zúčtovanie poistného na sociálne poistenie od r. 2019 o zavedenie ročného zúčtovania poistného na sociálne poistenie o základná informácia o príprave novely zákona č.461/2003 Z.z.  Stručný prehľad zmien účinných od 1.1.2018 o Zákon o dani z príjmov č.595/2003 Z. z. z pohľadu závislej činnosti

 • nezdaniteľná časť základu dane – preukázateľne zaplatené úhrady súvisiace s kúpeľnou starostlivosťou
 • daňový bonus na zaplatené úroky pri úveroch na bývanie

o Zákon č.461/2003 Z. z. o sociálnom poistení k 1.1.2018

 • maximálny vymeriavací základ, valorizácia dôchodkov
 • zvyšovanie dôchodkového veku, predčasný dôchodok
 • zmena termínov oznamovacích povinností zamestnávateľa
 • zmenené podmienky pre nárok na dávku v nezamestnanosti,
 • prihlasovanie, odhlasovanie zamestnávateľov, zamestnancov do SP, ELDP

 Novela zákona o nelegálnom zamestnávaní  Novela zákona č.5/2004 Z.z. o službách nezamestnanosti  Novela zákona o obecnom zriadení č.369/1990 Z.z. z pohľadu odmeňovania

 • poslancov obecného zastupiteľstva
 • členov komisií

Cieľová skupina

personalisti, mzdové účtovníčky, živnostníci

Kontaktná osoba

Jarmila Kurdilová Mgr.
+421 56/688 38 22
avmi@aveducation.sk

Hodnotenie
Organizátor