DETAIL KURZU

Daňové priznanie - fyzické osoby

Od:

Agentúra JASPIS s.r.o.

Bratislava

Popis kurzu

Príďte si vyplniť Vaše daňové priznanie – bez problémov, korektne a v súlade so zákonom. S lektorkou si prejdete jednotlivé položky Vášho daňového priznania s reálnymi alebo fiktívnymi číslami. Na príkladoch z praxe môžete spracovať daňové priznanie a doma editovať podľa reálnych čísel Vašej spoločnosti. Školenie je zamerané na praktické schopnosti spracovať daňové priznania pre rôzne typy fyzických osôb z podkladov jednoduchého účtovníctva.

Obsah kurzu

Obsah:

  1. Predmet dane z príjmu fyzických osôb, oslobodené príjmy
  2. Príjmy zo závislej činnosti – súbeh príjmov, podklady
  3. Priznanie typ A – príklad vyplnenia
  4. Príjmy z podnikania a samostatnej zárobkovej činnosti
  5. Výdavky daňovo uznané a neuznané
  6. Paušálne výdavky
  7. Príjmy z finančného majetku, ostatné príjmy
  8. Základ dane, odpočítateľné položky, daňový bonus
  9. Priznanie typ B – príklad vyplnenia
  10. Zmeny dane z príjmu fyzických osôb v roku 2018

Cieľová skupina

Spracovanie daňového priznania ku dani z príjmov – fyzické osoby

Kontaktná osoba

Ing. Nela Smandrová
+421 2/554 225 88
jaspis@jaspis.sk

Hodnotenie
Organizátor