DETAIL KURZU

Počítačové siete III. - Sieťové protokoly, IP adresovanie a návrh podsietí

Od:

IT LEARNING SLOVAKIA, s.r.o.

Bratislava

Popis kurzu

Balík protokolov TCP/IP je komunikačným štandardom siete Internet. Z toho vyplýva že ho stretneme v akejkoľvek sieti na akomkoľvek zariadení pripojenom do siete, kdekoľvek na svete.

Ak sa chceme pracovať so smerovačmi (routers), navrhovať alebo meniť štruktúru siete musíme vedieť zodpovedať niekoľko základných otázok: Ako nadväzuje a spravuje protokol TCP spojenie? Čo je to sieťová maska a ako definuje rozsah siete, čo to znamená tvorba podsietí (subnetting). Na tieto otázky dáva odpoveď práve Školenie Počítačové siete III. – Sieťové protokoly, IP adresovanie a návrh podsietí.

Školenie je rozdelené na tri základné časti. V prvej sa zaoberáme spôsobom fungovania kľúčových protokolov sieťovej komunikácie (DHCP, DNS, TCP, UDP, IP) aj s praktickými ukážkami sledovania komunikácie v programe Wireshark. V druhej časti podrobne vysvetľujeme IP adresovanie v sieťach či už to založené na triedach IP adries alebo na základe sieťovej masky. V tejto časti je veľa priestoru na dostatočné precvičenie počítania IP adries tak aby každý absolvent vedel počítať sieťové rozsahy pre akúkoľvek masku. V tretej časti sa pozrieme na problém subnetingu a jeho význam pri smerovaní internetovej komunikácie ako aj na štandard IPv6.

Na úspešné absolvovanie školenia sú potrebné znalosti v oblasti sietí aspoň na úrovni: Počítačové siete I. – úvod do počítačových sietí

Obsah kurzu

Mierne pokročilé TCP/IP
 • Analyzovanie sieťovej komunikácie
  • Predstavenie programu Wireshark na analyzovanie sieťovej kominikácie
  • Inštalácia nastavenie programu
  • Ukážka sieťovej komunikácie
  • Iné podobné nástroje
 • Protokoly aplikačnej vrstvy TCP/IP
  • Protokol DNS, spôsob prekladu mena na IP adresu
  • Základné princípy fungovania protokolu DHCP
  • Predstavenie protokolu SNMP
  • Protokoly na vzdialenú správu SSH, MS terminal server
 • TCP/IP na transportnej vrstve
  • Vytvorenie, správa a ukončenie spojenia (three-way handshake)
  • Spôsoby kontroly toku dát
  • Štruktúra TCP segmentu
  • Štruktúra UDP segmentu
  • Porovnanie protokolov TCP a UDP
  • Čísla portov TCP a UDP
 • TCP/IP na Internetovej vrstve a sieťovom rozhraní
  • Základné vlastnosti protokolu
  • Štruktúra IP paketu
  • Rozdiel medzi smerovacím a smerovaným protokolom
  • Protokoly ICMP, ARP a RARP
  • Štruktúra Ethernetového rámca
  • Protokoly MAC a LLC
 • Cvičenie
  • Analyzovanie TCP a UDP segmentov
  • Analyzovanie datagramov aplikačných protokolov
Adresovanie IPv4
 • IP adresa
  • IPv4 Adresa, Zápis adresy v desiatkovej a binárnej podobe
  • Sieťová a hostová časť IP adresy
  • Čo to znamená ak sú IP adresy v jednej sieti, význam poradia IP adries
  • Význam Adresy siete a adresy Broadcastu
 • Adresovanie na základe tried
  • Definovanie sieťovej časti IP adresy na základe tried
  • Rozdelenie IP adries medzi triedy
  • Počítanie sieťových rozsahov podľa tried
 • Adresovanie na základe sieťovej masky
  • Predstavenie masky podsiete
  • Zápis masky v binárnej, desiatkovej a CIDR notácií
  • Zápis masky pre triedy IP adries A B a C
  • Počítanie sieťových rozsahov podľa sieťových masiek
  • Prehľad špeciálnych a rezervovaných IP adries
 • Cvičenie
  • Výpočet adresovateľných rozsahov na základe IP adresy a masky v podsieťach
Tvorba podsietí
 • Úvod do tvorby podsietí
  • Predstavenie a dôvody podsietí
  • Ako sa vytvára podsieť
  • Počítanie Podsietí
 • VLSM
  • Problém mrhania IP adries
  • Čo je to VLSM a ako sa používa
  • Počítanie podsietí s pomocou VLSM
 • Cvičenie
  • Návrh podsietí
  • Návrh podsietí cez VLSM
Adresovanie IPv6
 • IP adresa verzie 6
  • Štruktúra IP adresy
  • Povolené varianty zápisu adresy
  • Rezervované IPv6 adresy
 • Sieťová maska v IPv6
  • Zápis sieťovej masky
  • Počítanie podsiete v IPv6

Cieľová skupina

mierne pokročilý

Kontaktná osoba

Iveta Horná
+421 2/492 030 80
info@itlearning.sk

Hodnotenie
Organizátor