calendar capacity company course info location price sale search
Banská Bystrica

ODBORNÁ PRÍPRAVA LEKTOROV - (TRÉNERSKÉ ZRUČNOSTI)

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Rozvinúť a zdokonaliť lektorské schopnosti budúcich školiteľov, posilniť ich sebadôveru pri vystupovaní v pozícii lektora resp. konzultanta. Naučiť sa, pripraviť vlastné lektorské vystúpenie na požadovanej profesionálnej úrovni, zvoliť k prednášanému obsahu správne vyučovacie metódy a didaktické techniky, vypracovať učebné pomôcky a efektívne využiť didaktickú techniku. Spoznať princípy interaktívneho vyučovania vo vzdelávaní, osvojiť si techniky na spracovanie námietok nespokojných účastníkov vzdelávania, spoznať spôsoby riešenia ťažkých situácií v lektorskej práci a prekonávania osobnej neistoty a trémy. Tréning je akreditovaný Ministerstvom školstva SR.

Cieľová skupina

 • Lektorom
 • Školiteľom
 • Budúcim pracovníkom vzdelávacích oddelení
 • Pracovníkom, ktorí si potrebujú osvojiť zručnosti a pripraviť sa na prácu lektora

Obsahová náplň

 • Základy moderného prístupu vo vzdelávaní, komunikácia s publikom
 • Príprava vzdelávacieho programu, na čo všetko je dôležité myslieť počas prípravy tréningu
 • Formy a metódy práce lektora, podpora osobnostných predpokladov lektora
 • Ako odprezentovať vlastnú osobu
 • Zvládanie trémy lektora – tipy, triky, techniky
 • Využitie tvorivých prvkov na zvýšenie zaujatia poslucháčov
 • Analýza publika a voľba metód podľa zloženia skupiny
 • Didaktické pomôcky lektora, využívanie didaktickej techniky
 • Efektívne využitie vizuálnych pomôcok v rámci vyučovacej jednotky
 • Typy ako zvládnuť problémových účastníkov
 • Najčastejšie chyby a ako sa im vyvarovať
 • Aktívny tréning so získaním spätnej väzby (práca s kamerou)

Lektor:
PhDr. Alena Ambrózová

Typ a platnosť osvedčenia:
Osvedčenie o absolvovaní tréningu.

Termíny kurzov

Otvára sa podľa záujmu.

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať aj pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 2 dni

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Ing. Petra Očovanová
mobil: +421 907 184 493
e-mail: aio@aioeducation.sk

Adresa
Žabotova 2, 811 04 Bratislava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: +421 902 975 055
mobil: +421 902 975 055
email: aio@aioeducation.sk
web: www.aioeducation.sk

Adresa
AiO Education s.r.o.
Komenského 14/A, Banská Bystrica Zobraziť na mape