DETAIL KURZU

Certified Information Systems Security Professional

Od:

GOPAS SR, a.s.

Bratislava

Popis kurzu

Autorizovaný kurz Certified Information Systems Security Professional vedený odborným inštruktorom (ISC) 2 poskytuje ucelený súbor informácií o bezpečnostných konceptoch a najlepšej praxi v odbore, ktorý pokrýva 8 oblastí CISSP CBK: – Bezpečnosť a riadenie rizík – Bezpečnosť prostriedkov – Bezpečnostná technika – Bezpečnosť komunikácie a siete – Správa identít a prístupu – Analýza a testovanie bezpečnosti – Bezpečnostné operácie – Bezpečnosť vývoja softvéru

Obsah kurzu

Čo vás naučíme

 • Pochopiť a aplikovať koncepcie vyhodnotenia rizík, analýzy rizík a klasifikácie dát.
 • Bezpečnostné povedomie a implementácia manažmentu rizík a princípy pre jeho podporu (eliminácia rizika, prijatie rizík, obmedzovanie rizík, prenos rizík).
 • Aplikácia komplexné a dôsledné metódy pre opis aktuálnej a / alebo budúcej štruktúry a správania pre bezpečnostné procesy organizácie, systémy bezpečnosti informácií, pracovníkov a organizačné jednotky. Zámerom je, aby prax a procesy zodpovedali hlavným cieľom a strategickému smerovaniu organizácie a riešili rámec a politiku, koncepcie, princípy, štruktúry a štandardy pre stanovenie kritérií pre ochranu informačných aktív.
 • Aplikácia metódy hodnotenia a ustanovenie základov komplexného a proaktívneho bezpečnostného programu ochrany informačných aktív organizácie.
 • Aplikácia komplexnej a dôslednej metódy popisu aktuálnej a / alebo budúcej štruktúry a správania pre bezpečnostné procesy organizácie, systémy zabezpečenia informácií, pracovníkov a organizačné jednotky, aby postupy a procesy ladili s kľúčovými cieľmi a strategickým smerovaním organizácie.
 • Zavedenie metódy pre aplikáciu matematických algoritmov a transformácie informačných dát pre zabezpečenie ich integrity, utajenia a autenticity.
 • Pochopiť štruktúry, metódy prenosu, formáty transportu a bezpečnostné opatrenia na zabezpečenie utajenia, integrity a dostupnosti pre prenos prostredníctvom súkromných aj verejných komunikačných sietí a médií a identifikáciu rizík, ktoré možno na podporu budovania obchodných prípadov podporujúcich proaktívnu bezpečnosť organizácie kvantitatívne i kvalitatívne me­rať.
 • Zabezpečiť väčší prehľad o tom kto a ako môže pozmeňovať dáta alebo systémové informácie a potenciálne ovplyvňovať integritu týchto aktív a spojiť entitu, napr. osobu alebo počítačový systém, s akciami, ktoré entita vykonáva proti cenným aktívam, čo organizácii umožňuje lepšie pochopiť stav vlastnej bezpečnosti.
 • Plán pre vývoj technológie, vrátane rizík a vyhodnotenie dizajnu systému oproti požiadavkám prevádzky. Identifikácia, ako sa do procesu hodí kompetitívny vývoj prototypov a ďalšie techniky vyhodnocovania.
 • Chrániť a riadiť aktíva spracovania informácií v centralizovanom a distribuovanom prostredí a vykonávať každodenné úlohy potrebné pre zachovanie prevádzkovej spoľahlivosti a efektívnosti bezpečnostných služieb.
 • Pochopiť životný cyklus vývoja softvéru (Software Development Life Cycle – SDLC) a ako na neho aplikovať bezpečnosť.
 • Identifikovať vhodné bezpečnostné prvky pre vývoj bezpečnostného prostredia a vyhodnotiť efektivitu softvérovej ??bezpečnosti.

Metódy výučby

Počas celého kurzu je k ilustrácii tém a lepšiemu udržaniu vedomostí používaných niekoľko typov aktivít. Tieto aktivity zahŕňajú otvorené otázky kladené inštruktorom študentom, otázky s ponúknutými možnosťami odpovedí a ankety, skupinové aktivity a skupinové diskusie. Kurz pomôže uchádzačom preveriť si a obnoviť vedomosti o bezpečnosti informácií a odhaliť oblasti, ktoré si musí preštudovať, aby zložili certifikačnú skúšku CISSP.

Študijné materiály

 • Oficiálne materiály pre kurz (ISC) 2
 • Výučbové aktivity a scenáre z praxe

Osnova kurzu

Pokrýva 8 oblastí CISSP CBK:

 • Bezpečnosť a riadenie rizík
 • Bezpečnosť prostriedkov
 • Bezpečnostná technika
 • Bezpečnosť komunikácie a siete
 • Správa identít a prístupu
 • Analýza a testovanie bezpečnosti
 • Bezpečnostné operácie
 • Bezpečnosť vývoja softvéru

CISSP® je registrovaná ochranná známka ISC2.

Autorizovaný kurz sa koná v spolupráci so spoločnosťou Carrillo s.r.o.

Cieľová skupina

Tento kurz je určený odborníkom minimálne s 5-ročnou praxou z nedávnej práce v odbore na plný úväzok aspoň vo 2 z 8 oblastí CISSP CBK, ktorí hľadajú možnosť školenia a certifikácie CISSP, aby vo svojej kariére bezpečnosti informácií získali kredibilitu a možnosť postupu. Seminár je ideálny pre pracovníkov na pozíciách, ako sú:

 • bezpečnostný konzultant
 • bezpečnostný manažér
 • Riaditeľ / manažér IT
 • bezpečnostný audítor
 • bezpečnostný architekt
 • bezpečnostný analytik
 • technik bezpečnostných systémov
 • vedúci bezpečnosti informácií
 • bezpečnostný riaditeľ
 • sieťový architekt
Poznámka k cene

V cene kurzu je zahrnutá príručka.

Kontaktná osoba


+421 902 903 132
info@gopas.sk

Hodnotenie
Organizátor