DETAIL KURZU

Tímová spolupráca a empatia medzi ľuďmi

Od:

Akadémia pozitívneho života

Bratislava

Popis kurzu

Fungujúci tím prináša radosť z práce, zlepšuje firemnú kultúru a dosahuje lepšie výkony.

Konflikty ale patria k ľuďom a tak sa vytvárajú rôzne bariéry medzi kolegami na vertikálnej aj horizontálnej úrovni, ale aj medzi jednotlivými oddeleniami.

Náš kurz vám pomôže eliminovať bariéry a konflikty na pracovisku a naučí Vás, ako využiť individuálne vlastnosti zamestnancov v prospech celej spoločnosti.

Obsah kurzu

Na školení sa dozviete:

 • Ako vplýva štýl riadenia na tímovú spoluprácu
 • Akú rolu v tom zohráva vhodný spôsob komunikácie so spolupracovníkmi a správna motivácia
 • Aká je dôležitosť mať jasne definované spoločné ciele a hodnoty spoločnosti
 • Akú rolu hrá empatia u manažéra, ale aj u zamestnancov medzi sebou
 • Ako je dôležitá konštruktívna diskusia o problémoch so zamestnancami a ako ju viesť
 • Ako je dôležitý individuálny prístup k jednotlivým podľa ich motivačného vzorca a osobnostnej typológie
 • Aký vplyv na správne fungovanie tímu má pozitívne myslenie, akceptácia a riadenie emócií a ako ho u ľudí postupne budovať

Cieľová skupina

Kurz je určený pre:

 • riadiacich pracovníkov najmä na úrovní stredného manažmentu a líniových vedúcich
 • pracovníkov na oddelení Ľudských Zdrojov
 • podnikateľov
 • každého, kto koordinuje tím ľudí

Kontaktná osoba

Michaela Macháčová
+421 949 892 636
michaela.machacova@mbbm.sk

Hodnotenie
Organizátor