EFEKTÍVNA KOMUNIKÁCIA

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

 • Naučíte sa úspešne prijímať a odovzdávať informácie a zdokonalíte sa vo vnímaní a porozumení partnera.
 • Zvládnete základné techniky efektívnej komunikácie a predídete tak narúšaniu medziľudských vzťahov.

Cieľová skupina

 • všetky úrovne manažmentu
 • pracovníci prvého kontaktu
 • všetci tí, ktorí chcú správne a efektívne komunikovať

Obsahová náplň

 • proaktivita
 • sebapoznanie
 • pravidlá komunikácie
 • komunikačný cyklus
 • aktívne počúvanie
 • prekážky v komunikácii
 • základné typy osobnosti, ich definícia a popis
 • verbálna, neverbálna a extraverbálna komunikácia jednotlivých typov
 • štýly interakcie
 • poznanie prejavov jednotlivých typov a ich identifikácia
 • prispôsobenie sa v komunikácii jednotlivým typom
 • nácvik komunikácie s kritickým typom
 • zvládanie hnevu a negatívnych emócií
 • asertívne riešenie náročných situácií
 • akčný plán rozvoja

Termíny kurzov

23.11.2016 - 24.11.2016

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať aj pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 2 dni

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Mária Pipová
tel: +421 2/642 828 81
mobil: +421 918 329305; 0917866730
e-mail: mega@megaeducation.sk

Adresa
Vilová 2, 851 01 Bratislava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: +421 918 329 305, +421 2/642 828 81
mobil: +421 918 329 305
email: mega@megaeducation.sk
web: www.megaeducation.sk

Adresa
MEGA Education s.r.o.
Vilová 2, Bratislava Zobraziť na mape