Novela Zákonníka práce

Popis kurzu

Školenie sa venuje zmenám Zákonníka práce, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. mája 2018 a zmenám v zákone o službe zamestnanosti. Zároveň sa venuje aj odvodom z dohôd dôchodcov od 1. júla 2018 a ročnému zúčtovaniu poistného na sociálne poistenie od roku 2019. Čoskoro termíny v Košiciach, Nitre, Prešove, Bratislave.

Kompletný obsah nájdete nižšie po rozkliknití.

Obsah kurzu

Obsah:

1. Zmeny v Zákonníku práce 2. Minimálna mzda, minimálne mzdové nároky, ďalšie mzdové veličiny 2018 3. Zmeny v zákone o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme (Zákon č. 553/2003 Z.z k 01.05.2018) 4. Zmeny v zákone o nelegálnom zamestnávaní 5. Zmeny v zákone o zamestnanosti 6. Ročné zúčtovanie – sociálne poistenie od roku 2019

Cieľová skupina

Od 1. mája 2018 vstupuje do platnosti novela Zákonníka práce. Príďte na školenie, obnoviť si svoje znalosti. Školenie je určené pre klientov, ktorí pracujú s týmto zákonom a potrebujú sa oboznámiť so zmenami, ktoré nás vďaka novele čakajú.

Kontaktná osoba

Ing. Nela Smandrová
+421 2/554 225 88
jaspis@jaspis.sk

Organizátor