INTERNÝ AUDÍTOR podľa medzinárodných potravinových noriem IFS a BRC (vydania č. 6)

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Filozofiou kurzu je odovzdať vedomosti a zručnosti, ktoré Vám pomôžu fundovanejšie a efektívnejšie pracovať v oblasti systémov riadenia bezpečnosti potravín vo Vašich organizáciách. Kurz zahŕňa semináre a prednášky, ako aj odovzdanie praktických skúseností našimi odborníkmi pôsobiacimi doma i v zahraničí.

Ciele kurzu: Oboznámiť účastníkov s požiadavkami medzinárodných potravinových noriem IFS a BRC, porovnanie noriem IFS a BRC, spôsob vykonávania auditov podľa noriem IFS a BRC, spôsob vykonávania certifikácie podľa IFS a BRC,porovnanie s inými normami FSSC2200,ISO 22000:2005, ISO 9001:2008 a HACCP, oboznámiť účastníkov s legislatívnými požiadavkami.

Cieľová skupina

Kurz je určený predovšetkým pre pracovníkov potravinárskych podnikov, ktoré dodávajú svoje výrobky do obchodných reťazcov. Úspešní absolventi získajú osvedčenie o absolvovaní kurzu v slovenskom a anglickom jazyku.

Obsahová náplň

1. deň 10.00 Prezentácia účastníkov 10.15 Úvod do medzinárodných potravinových noriem IFS a BRC 11.00 Požiadavky noriem IFS a BRC (vydania č. 6) 12.00 Prestávka – obed 13.00 Požiadavky noriem IFS a BRC (vydania č. 6) 18.00 Prestávka – večera 19.00 Riešenie prípadovej štúdie

2. deň 07.30 Raňajky 08.00 Vykonávanie auditov podľa noriem IFS a BRC 09.00 Príprava na audit – program auditu, dotazník, nezhody, kategorizácia nezhôd 10.00 Modelové cvičenia v skupinách – výkon auditu na mieste 12.00 Prestávka – obed 13.00 Porovnanie s inými normami FSSC2200, ISO 22000:2005, ISO 9001:2008, HACCP a plnenie legislatívnych požiadaviek 14.00 Záverečný test 15.00 Zhodnotenie kurzu, záver

Termíny kurzov

Otvára sa polročne.

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať aj pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 2 dni

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Richard Vajda
mobil:
+421 918 508 *** zobraziť

email:
richard.vajda@... zobraziť


Adresa
Hotel Jánošík, Liptovský Mikuláš

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 55/783 61 *** zobraziť

mobil:
+421 918 508 *** zobraziť

email:
richard.vajda@... zobraziť

web: www.sgs.com

Adresa
SGS SLOVAKIA
Kysucká 14, Košice Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)