INTERNÝ AUDÍTOR podľa medzinárodných potravinových noriem IFS a BRC (vydania č. 6)

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Filozofiou kurzu je odovzdať vedomosti a zručnosti, ktoré Vám pomôžu fundovanejšie a efektívnejšie pracovať v oblasti systémov riadenia bezpečnosti potravín vo Vašich organizáciách. Kurz zahŕňa semináre a prednášky, ako aj odovzdanie praktických skúseností našimi odborníkmi pôsobiacimi doma i v zahraničí.

Ciele kurzu: Oboznámiť účastníkov s požiadavkami medzinárodných potravinových noriem IFS a BRC, porovnanie noriem IFS a BRC, spôsob vykonávania auditov podľa noriem IFS a BRC, spôsob vykonávania certifikácie podľa IFS a BRC,porovnanie s inými normami FSSC2200,ISO 22000:2005, ISO 9001:2008 a HACCP, oboznámiť účastníkov s legislatívnými požiadavkami.

Cieľová skupina

Kurz je určený predovšetkým pre pracovníkov potravinárskych podnikov, ktoré dodávajú svoje výrobky do obchodných reťazcov. Úspešní absolventi získajú osvedčenie o absolvovaní kurzu v slovenskom a anglickom jazyku.

Obsahová náplň

1. deň 10.00 Prezentácia účastníkov 10.15 Úvod do medzinárodných potravinových noriem IFS a BRC 11.00 Požiadavky noriem IFS a BRC (vydania č. 6) 12.00 Prestávka – obed 13.00 Požiadavky noriem IFS a BRC (vydania č. 6) 18.00 Prestávka – večera 19.00 Riešenie prípadovej štúdie

2. deň 07.30 Raňajky 08.00 Vykonávanie auditov podľa noriem IFS a BRC 09.00 Príprava na audit – program auditu, dotazník, nezhody, kategorizácia nezhôd 10.00 Modelové cvičenia v skupinách – výkon auditu na mieste 12.00 Prestávka – obed 13.00 Porovnanie s inými normami FSSC2200, ISO 22000:2005, ISO 9001:2008, HACCP a plnenie legislatívnych požiadaviek 14.00 Záverečný test 15.00 Zhodnotenie kurzu, záver

Termíny kurzov

18.05.2017 - 19.05.2017

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať aj pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 2 dni

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Richard Vajda
mobil: +421 918 508 338
e-mail: richard.vajda@sgs.com

Adresa
Hotel Jánošík, Liptovský Mikuláš

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: +421 55/783 61 21
mobil: +421 918 508 338
email: richard.vajda@sgs.com
web: www.sgs.com

Adresa
SGS SLOVAKIA
Kysucká 14, Košice Zobraziť na mape