INTERNÝ AUDÍTOR podľa normy ISO 22000:2005/ FSCC 22000

Základné info
  • Termín kurzov: otvára sa štvrťročne
  • Cena: 303,60 € (253 € bez DPH)
  • Poznámka k cene: cena zahŕňa: náklady na odborné a organizačné zabezpečenie kurzu, školiace materiály, obed (podľa programu kurzu) a občerstvenie počas kurzu, vystavenie osvedčenia v Sj a Aj po úspešnom absolvovaní kurzu.
  • Organizátor: SGS SLOVAKIA
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Vysvetliť význam normy ISO 22000:2005, Oboznámiť s požiadavkami normy ISO 22000:2005, Oboznámiť s požiadavkami ISO/TS 22002:2009 (programy podpory), Oboznámiť s možnosťami certifikácie podľa normy ISO 22000: 2005, Získať nástroje využiteľné pri príprave a realizácii interných auditov podľa danej normy.

Cieľová skupina

pre pracovníkov potravinárskych podnikov príp. pre všetkých, ktorí majú záujem zdokonaliť sa v danej oblasti.

Obsahová náplň

Rámcový program:

1. deň

Úvod do systému manažérstva bezpečnosti potravín Systém manažérstva bezpečnosti potravín, zodpovednosť vedenia organizácie, manažérstvo zdrojov + modelové cvičenia Nebezpečenstvá –fyzikálne, chemické, biologické Nebezpečenstvá – mikrobiologické Požiadavky ISO/TS 22002–1:2009 (programy podpory) + modelové cvičenia Kroky predchádzajúce analýze rizík Plánovanie a realizácia bezpečných produktov, HACCP+cvičenia

2. deň

HACCP, analýza nebezpečenstiev, monitoring CCP Riadenie nezhody, nápravné opatrenia Verifikácia a validácia Požiadavky ISO 22003 (Požiadavky na organizácie uskutočňujúce audit a certifikáciu), Požiadavky ISO/TS 22004 (Návod na zavedenie ISO 22000), Požiadavky ISO 22005 (Sledovateľnosť v krmovinárskom a potravinárskom reťazci) Certifikácia ISO 22000/FSSC 22000

  • Modelové cvičenia v priebehu kurzu

Typ a platnosť osvedčenia:
Osvedčenie interného audítora ISO 22000/FSSC 22000

Termíny kurzov

Otvára sa štvrťročne.

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať aj pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 2 dni

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Zuzana Malinová
mobil:
+421 918 508 *** zobraziť

email:
zuzana.malinova@... zobraziť


O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 55/783 61 *** zobraziť

mobil:
+421 918 508 *** zobraziť

email:
lenka.hrabcakova@... zobraziť

web: www.sgs.com

Adresa
SGS SLOVAKIA
Kysucká 14, Košice Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)