DETAIL KURZU

Príprava ku skúškam na autorizovaného bezpečnostného technika

Od:

Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o.

Popis kurzu

Prípravu ku skúškam na autorizovaného bezpečnostného technika


Prípravu ku skúškam na autorizovaného bezpečnostného technika (ABT)
organizujeme pre bezpečnostných technikov (BT) minimálne s dvojročnou praxou, ktorí sa prihlásili alebo sa chcú prihlásiť na vykonávanie skúšky podľa § 24 zákona 124/2006 Z.z o BOZP v znení neskorších predpisov na získanie kvalifikácie autorizovaného bezpečnostného technika (ABT), ktorá prebieha na Národnom inšpektoráte práce.

Obsah kurzu

Bližšie informácie nájdete na našej stránke www.ibp.sk, kde je zverejnená pozvánka a prihláška.

Kontaktná osoba

Stanislav Baláž
0911 177 515
balaz@ibp.sk

Hodnotenie
Organizátor