DETAIL KURZU

Akreditovaný kurz Lektor

Od:

Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o.

Bratislava

Popis kurzu

Akreditovaný kurz Lektor


Akreditovaný kurz Lektor je určený pre osoby so záujmom pôsobiť ako lektori vo vzdelávaní dospelých a je zameraný  na  výcvik  lektorských  zručností.

Akreditovaný kurz Lektor je určený  tiež  bezpečnostným  technikom,  technikom požiarnej  ochrany, vedúcim zamestnancom a ostatným  záujemcom  o lektorskú  spôsobilosť  v oblasti  vzdelávania dospelých.

Osvedčenie o absolvovaní lektorského kurzu sa vyžaduje u školiteľov ako  jedna  z podmienok  na  vydanie  oprávnenia na vykonávanie výchovy a vzdelávania v zmysle § 27 ods. (4) ods. 1 zákona č. 124/2006 Z. z.

Kurz Lektor je akreditovaný MŠ SR pod číslom: 2213/2014/94/1 a prebieha prezenčnou formou v rozsahu 48 hodín a dištančnou formou v rozsahu 52 hodín. Akreditovaný kurz Lektor sa končí overovaním vedomostí a vydaním osvedčenia, ktoré sa požaduje ako jedna z podmienok pre vydanie oprávnenia na vykonávanie výchovy a vzdelávania v oblasti BOZP dodávateľským spôsobom s celoštátnou platnosťou.

Akreditovaný kurz Lektor sa koná v Bratislave, otvára sa podľa záujmu a prebieha v dvoch sústredeniach:

1. týždeň - prezenčná forma

2. týždeň - dištančná forma

Klubová cena kurzu: 160 € bez DPH (192 € s DPH 20%) platí po registrácii do klubu IBP
Cena kurzu: 170 € bez DPH (204 € s DPH 20%)

Kontaktná osoba

Stanislav Baláž
0911177515
balaz@ibp.sk

Hodnotenie
Organizátor