DETAIL KURZU

Kurz pre koordinátorov bezpečnosti v zmysle § 6 NV č. 396/2006 Z.z.

Od:

Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o.

Popis kurzu

Kurz pre koordinátorov bezpečnosti v zmysle § 6 NV č. 396/2006 Z.z. (koordinácia na stavenisku)


Kurz pre koordinátorov bezpečnosti (koordinácia na stavenisku) je určený pre autorizovaných bezpečnostných technikov, bezpečnostných technikov, vedúcich zamestnancov a všetkých, ktorí si chcú zvýšiť svoju odbornú úroveň v danej oblasti pri výkone funkcie koordinátorov bezpečnosti v zmysle § 6 Nariadenia vlády č. 396/2006 Z. z. o  minimálnych bezpečnostných a  zdravotných požiadavkách na stavenisko.

Účastníci získajú certifikát o absolvovaní školenia koordinátor bezpečnosti s celoštátnou platnosťou.

BONUS : účastníci získajú CD s aktuálnymi predpismi a odbornými materiálmi

Obsah kurzu

Bližšie informácie nájdete na našej stránke www.ibp.sk, kde je zverejnená pozvánka a prihláška.
Certifikát Certifikát

Kontaktná osoba

Stanislav Baláž
0911 177 515
balaz@ibp.sk

Hodnotenie
OrganizátorĎalšie termíny kurzu
Termín Cena Miesto konania Zarezervovať