DETAIL KURZU

Kurz pre koordinátorov bezpečnosti v zmysle § 6 NV č. 396/2006 Z.z.

Od:

Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o.

Bratislava

Popis kurzu

Kurz pre koordinátorov bezpečnosti v zmysle § 6 NV č. 396/2006 Z.z. (koordinácia na stavenisku)


Kurz pre koordinátorov bezpečnosti (koordinácia na stavenisku) je určený pre autorizovaných bezpečnostných technikov, bezpečnostných technikov, vedúcich zamestnancov a všetkých, ktorí si chcú zvýšiť svoju odbornú úroveň v danej oblasti pri výkone funkcie koordinátorov bezpečnosti v zmysle § 6 Nariadenia vlády č. 396/2006 Z. z. o  minimálnych bezpečnostných a  zdravotných požiadavkách na stavenisko.

Účastníci získajú certifikát o absolvovaní školenia koordinátor bezpečnosti s celoštátnou platnosťou.

BONUS : účastníci získajú CD s aktuálnymi predpismi a odbornými materiálmi


Klubová cena kurzu: 92 € bez DPH (110,4 € s DPH 20%) platí po registrácii do klubu IBP
Cena kurzu: 100 € bez DPH (120 € s DPH 20%)


Kontaktná osoba


+421 2/582 701 78
ibp@ibp.sk

Hodnotenie
Organizátor