DETAIL KURZU

Elektrotechnické minimum (§ 21) pre neelektrikárov

Od:

Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o.

Bratislava

Popis kurzu

Elektrotechnické minimum (§ 21 - elektrotechnik) pre neelektrikárov (osoby bez elektrotechnického vzdelania) 


Elektrotechnické minimum (§ 21 - elektrotechnik) pre neelektrikárov (osoby bez elektrotechnického vzdelania) je nadstavbové štúdium pre získanie základného elektrotechnického vzdelania potrebného k získaniu osvedčenia o odbornej spôsobilosti elektrotechnikov s celoštátnou platnosťou.
Kurz Elektrotechnické minimum (§ 21 - elektrotechnik) pre neelektrikárov je akreditovaný MŠ SR pod číslom: 2213/2017/99/1.
Cena zahŕňa nadstavbové štúdium, učebné materiály, vydanie osvedčenia o elektrotechnickom minime, osvedčenia na § 21 (č. oprávnenia NIP: VVZ-0629/07-05.1) a potvrdenia o absolvovaní kurzu poskytovania prvej pomoci pri zásahu elektrickým prúdom.

ibp-elektrotechnicke-minimum-014.JPG

Obsah kurzu

Elektrotechnické minimum (§ 21 - elektrotechnik) pre neelektrikárov:

Minimálne požiadavky na vstupné vzdelanie uchádzača:

- stredné odborné vzdelanie bez maturity s výučným listom
- úplné stredné všeobecné vzdelanie s maturitou
- úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou a výučným listom

Prezenčná výučba v učebniach a laboratóriách Fakulty elektrotechniky a informatiky STU: spolu 200 vyučovacích hodín (vyučovacia hodina 45 minút)

Dištančná forma - individuálne diaľkové štúdium E-learning: spolu 200 vyučovacích hodín

Pozvánka       Prihláška

Certifikát vydanie osvedčenia o elektrotechnickom minime, osvedčenia na § 21 (č. oprávnenia NIP: VVZ-0629/07-05.1) a potvrdenia o absolvovaní kurzu poskytovania prvej pomoci pri zásahu elektrickým prúdom.

Kontaktná osoba


+421 2/582 701 78
ibp@ibp.sk

Hodnotenie
Organizátor