DETAIL KURZU

Zdaňovanie príjmov zo závislej činnosti za rok 2018 a zmeny od 1.1.2019

Od:

Agentúra TEMPO, s.r.o.

Žilina

Popis kurzu

Komplexná informácia o danej problematike.

Obsah kurzu

Vysporiadanie dane z príjmov zo závislej činnosti za rok 2018

 Tlačivá na ZČ za zdaňovacie obdobie 2018 a na zdaňovacie obdobie 2019  Príjmy zo závislej činnosti – charakteristika – zdaňovanie  Spôsoby vysporiadania dane zo ZČ za rok 2018  Ročné zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za 2018  Daňové priznanie typ „A“  Príjmy vylúčené z predmetu dane zo závislej činnosti  Príjmy oslobodené od dane z príjmov zo závislej činnosti  Dividendy konateľa a spoločníka bez majetkovej účasti a ich zdaňovanie  Daňový bonus a príjmy zo zdrojov v zahraničí  Daňový bonus na zaplatené úroky  Preukazovanie nároku na nezdaniteľné časti základu dane a ich uplatnenie pri vysporiadani dane zo závislej činnosti ročným zúčtovaním alebo daňovým priznaním:  – Na daňovníka,  – Na manželku,  – Príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie od 2014  – Úhrady súvisiace s kúpeľnou starostlivosťou  Nadlimitné výdavky, nepeňažné výhody od zamestnávateľa a ich vplyv na základ dane zamestnávateľa  Povinnosti platiteľa dane zo závislej činnosti – Prehľad, Hlásenie – lehoty, sankcie  Smrť zamestnanca a povinnosti dediča, právneho nástupcu  Možnosť podať daňové priznanie z príjmov zo závislej činnosti a daňový preplatok – príklady  Daňové priznanie podané po ročnom zúčtovaní – bez sankcie

Cieľová skupina

Všetci záujemcovia o danú problematiku.

Poznámka k cene

obed, coffee break, materiály

Kontaktná osoba

Ing. Tomáš Polák
+421 41/562 18 10
office@tempo.sk

Hodnotenie
Organizátor