Bratislava

CONTROLLING V ROKU 2017 - INOVÁCIE A NOVÉ TRENDY V CONTROLLINGU A ICH VYUŽITIE VO FIRME.

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Cieľom seminára je oboznámiť účastníkov s novými poznatkami z oblasti controllingu. Účastníci spoznajú možnosti využitia a implementácie najnovších vedných poznatkov z controllingu a ich použitím v praxi na praktických príkladoch.

Cieľová skupina

Manažéri z rôznych typov organizácií (podnikateľské, nepodnikateľské subjekty), controlléri, marketingoví pracovníci, ekonómovia, ostatní pracovníci z oblasti riadenia organizácií

Obsahová náplň

  1. Controlling ako metóda úspešného podnikania. Schéma controllingového procesu a jeho filozofia. Organizácia controllingu v organizáciách.
  2. Strategický controlling. Hlavné nástroje strategického controllingu. Výstavba strategického controllingu vo firme na základe prvkov Balanced Scorecard.
  3. Operatívny controlling. Rozpočet výkonov, finančný plán, plánovaná bilancia, kalkulácie plánovaných nákladov.
  4. Návrh koncepcie nákladového controllingu postaveného na Activity Based Costing.
  5. Diferencovanie nákladových druhov, tvorba ročného plánu a čiastkových plánov, príprava kalkulácie.
  6. Postup výstavby controllingu vo firme, úpravy databáz.
  7. Tvorba plánov v oblasti ekonomiky firmy.
  8. Začlenenie marketingového plánu do systému controllingu.

Termíny kurzov

08.03.2017

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať aj pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 8 hodín

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Ladislav Rau, Ing.
tel: +421 2/634 523 29
mobil: +421 904 683 626
e-mail: mentis@mentis.sk

Adresa
851 01 Bratislava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: +421 2/634 523 29
email: mentis@mentis.sk
web: www.mentis.sk

Adresa
MENTIS s.r.o.
Pečnianska 3, Bratislava Zobraziť na mape