DETAIL KURZU

Recruiting – Headhunting – Assessment

Od:

CeMS, s.r.o.

Bojnice

Popis kurzu

Prostredníctvom účinnej komunikačnej stratégie a screeningu vyhľadáme a vyberieme vhodných kandidátov na pracovné miesto, definujeme požiadavky a kompetencie pracovnej pozície. Stanovíme podmienky úspešnosti kandidáta v Záverečnej správe a určíme predpoklady pre jeho úspešný výkon. Navyše Vám poskytneme aj koučing a supervíziu kandidáta v novej pozícii.

Obsah kurzu

  • Vyhľadávanie vhodných ľudí- predstavuje v prípade manažérskych pozícií dlhodobý a prepracovaný proces, ktorý umožňuje získať vhodných kandidátov. Ukážeme Vám postup pri ich získavaní
  • Plánovanie procesu vyhľadávania, náboru a oslovenia kandidátov- ukážeme Vám, kde, ako a akým spôsobom použiť osobný prístup, kontakty, odporúčania, vzťahy, sociálne siete a internet
  • Headhunting- predstavuje cielené a premyslené smerovanie pracovnej ponuky identifikovanému potenciálne vhodnému kandidátovi. Naučíme Vás efektívne zvládať túto metódu náročnú na čas, ktorej účinnosť je vďaka jej cielenosti najvyššia
  • Assessment- umožňuje podľa výberových kritérií určiť vhodných kandidátov na pozíciu. Assessorom pri posudzovaní technických vedomostí a zručností je vždy kvalifikovaný technický pracovník. Sociálne zručnosti, charakterové vlastnosti a schopnosti efektívne zvládať stres posudzuje vždy graduovaný psychológ
  • Tréning prípravy a vedenia prijímacieho pohovoru- kladenie cielených otázok na zistenie motivácie pre pôsobenie na pozícii a lojality k budúcemu zamestnávateľovi

Kontaktná osoba


+421 911 280 995
kurzy@cems.sk

Hodnotenie
Organizátor