DETAIL KURZU

Problem solving

Od:

CeMS, s.r.o.

Bojnice

Popis kurzu

Účastníci kurzu nadobudnú vedomosti a zručnosti týkajúce sa analýzy koreňových príčin problémov s cieľom stanovenia správnych a efektívnych nápravných opatrení. Oboznámia sa so základnými metódami, zistia ako efektívne riešiť rôzne druhy problémov cez štruktúrovaný systém riešenia problémov. Účastníci budú schopní aplikovať vhodné prístupy a metódy v rámci riešenia problému a získajú skúsenosti s tímovou dynamikou.

Obsah kurzu

 • Problem solving, definícia pojmu "problém", pomenovanie problému, analýza problému
 • Postoj voči vzniknutému problému, analýza príčin
 • Ishikawa diagram
 • 5 Why - analýza kľúčových príčin
 • Poka Yoke - princíp, ktorý pomáha zabraňovať zbytočným chybám
 • Brainstorming - princíp, ktorý využíva liberálny pohľad na myšlienku ako takú a využíva jej voľné asociovanie s myšlienkou riešeného problému
 • Metódy a princípy na zlepšovanie procesov DMAIC, 7QC, PDCA
 • Všeobecná schéma komplexného riešenia problému, vlastníctvo, zodpovednosť, spôsob myslenia, typ problému
 • Riešenie problémov, , aké sú postupy v procese riešenia a možnosti riešenia problému
 • Rozhodovací proces, výber možností, rozhodovanie o ďalších krokoch, plánovanie - príprava implementácie
 • Tímová práca pri riešení problémov, riešenie praktických úloh

Kontaktná osoba


+421 911 280 995
kurzy@cems.sk

Hodnotenie
Organizátor