Detail kurzu

Stress manažment - ako pracovať bez stresu a s výsledkami

BALANCED s.r.o.

Popis kurzu

Náš zážitkový workshop je zameraný na osvojenie si proaktívnych metód zvládania stresu, spoznanie dôsledkov jeho vplyvu, zvládnutie negatívnych emócií, ktoré stres sprevádzajú a získanie schopnosti udržať dlhodobo vysokú pracovnú výkonnosť.

Obsah kurzu

Moje nastavenie = moje výsledky.

Ako si vybudovať správne návyky? Ako byť v práci spokojný? Riadenie podnikateľských zdrojov (ľudia, čas, peniaze). Zásady plánovania na základe stanovených prioritných cieľov. Využitie plánovacích nástrojov a pomôcok.

Nástroje optimalizácie využitia času pre naplnenie prioritných cieľov. Cvičenie PROAKTÍVNY ČAS vs. REAKTÍVNY ČAS.

Urobme najprv to, čo nás vedie k cieľu.

Využitie delegovania a spolupráce pri optimalizácii; využitie času pre efektívne naplnenie prioritných cieľov.
Procrastinácia – ako na to?
Priority,
čas a stres, druhy a prejavy stresu.

Riešenie konfliktov.

Emocionálna inteligencia a neverbálna komunikácia.

Ako si pomocou neverbálnej komunikácie znížime resp. zvýšime hladinu stresových hormónov.
Praktická aplikácia neverbálnej komunikácie na dosahovanie výsledkov.

Optimalizácia využitia času – moja spokojnosť v práci.

Využitie a budovanie užitočných návykov.
Prečo začínať s otázkou PREČO?
RECIPROCITA – ako dosiahnuť maximumálnu podporu od
ľudí okolo mňa.
Certifikát ano - poskytujeme
Hodnotenie
Organizátor