DETAIL KURZU

Ochrana osobných údajov pre manažment (GDPR)

Od:

Info consult, s.r.o.

Lučenec

Popis kurzu

Interný seminár pre manažment spoločnosti zameraný na oboznámenie sa s problematikou aktuálnych zmien v oblasti ochrany osobných údajov na základe nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 (General Data Protection Regulation).


Cieľ:

  • informovanie manažmentu o základných požiadavkách GDPR
  • pochopenie dopadov na organizáciu a vyžadovaných procesov zosúladenia aktuálneho stavu spracovania osobných údajov s požiadavkami GDR

Obsah kurzu

Nariadenie EÚ číslo 2016/679

Nové prvky (zmeny) v oblasti ochrany osobných údajov

Zmeny v zodpovednosti za bezpečnosť spracovania OÚ

Reálne požiadavky na organizácie

Riziká ignorovania zmien - odporúčaný postup do mája 2018

Diskusia k aktuálnym témam a problémom


Workshop je realizovaný priamo u zadávateľa, bez nutnosti vysielania zamestnancov na služobné cesty a nadbytočných výpadkov v práci. Možnosť prispôsobenia obsahovej náplne vzdelávania požiadavkám zadávateľa, možné rozšírenie o záverečné testovanie účastníkov s vyhotovením záverečnej správy.


Cena obsahuje náklady na lektora nezávisle na počte účastníkov, študijné materiály v elektronickej forme.


Hodnotenie
Organizátor