DETAIL KURZU

Kurz elektrotechnikov §23 NN,VN,VVN aj "B"+Darčeky zdarma

Od:

MIPEL, spol. s r.o.

Bratislava

Popis kurzu

Školenie elektrotechnikov podľa vyhlášky 508/2009 Z.z. zabezpečuje ich spôsobilosť pracovať na elektrických zariadeniach v závislosti od vzdelania a výšky praxe so zreteľom na BOZP.

jednod%C5%88ov%C3%BD%20kurz%20el.%2026.10.2018.JPG


Obsah kurzu

Kurz odbornej spôsobilosti v elektrotechnike §21-23 realizujeme v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a Vyhlášky MPSVaR č. 508/2009 Z.z. Kurz je určený pre Vás, ktorí budete vykonávať funkciu elektrotechnikov. Zdravotnú spôsobilosť si vybavíte do pol roka od kurzu,  prax si vypíšete iba na prihláške. Po úspešnom absolvovaní skúšok získate osvedčenie o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike s celoslovenskou platnosťou. Iba u nás Vás preskúšame hravou a zábavnou formou - netreba sa ničoho obávať. 

 Prednášky sú spojené s použitím modernej audiovizuálnej techniky, doplnené o obrázky z praxe, animácie, video ukážkami, priamou demonštráciou merania (praktické meranie v prevádzkovej praxi), nácviku neodkladnej resuscitácie na resuscitačnom modeli. Používanie technických predpisov, zákonov, vyhlášok nariadení vlády, noriem a ich výklad a práca s odbornou publikáciou „Elektrotechnická spôsobilosť pre elektrikárov“ od  autora Ing. Meravého a aktuálne materiály potrebné pre získanie odbornej spôsobilosti a pre prevádzkovú prax.

V cene je zahrnuté Minerálka, Skvelá káva Nescafé Dolce Gusto, občerstvenie, CD so 7 elektronickými knihami, Darček od vystavovateľa, Darček od firmy MIPEL, spol. s r.o., Konzultácie zdarma. Študijný materiál na 11 stranách - Prehľad najdôležitejších technických predpisov a noriem pre prax elektrotechnika.


Cieľová skupina

 Kurz je určený pre Vás, ktorí budete vykonávať funkciu elektrotechnikov.
Certifikát Osvedčenie §21 až 23, 5 rokov platnosti Poznámka k cene

neobmedzené napätie +10€, výbušné prostredie +10€

Hodnotenie
Organizátor