Detail kurzu

Jednoduché účtovníctvo + účtovanie na počítači v PC programe

Akadémia vzdelávania Michalovce

Popis kurzu

  • právna úprava jednoduchého účtovníctva v SR
  • účtovné knihy a účtovné zápisy v sústave JÚ
  • účtovné doklady
  • zúčtovacie vzťahy
  • dlhodobý majetok
  • účtovná závierka
  • evidencia a archivácia účtovných dokladov
  • vedenie JÚ – vybrané špecifické prípady
  • komplexný príklad

Cieľová skupina

osoby so záujmom pracovať v oblasti účtovníctva

Certifikát Osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania Poznámka k cene

Hodnotenie
Organizátor