DETAIL KURZU

Mzdové účtovníctvo + účtovanie na počítači v PC programe

Od:

Akadémia vzdelávania Michalovce

Popis kurzu

 • Právna úprava mzdového účtovníctva v SR
 • Pracovnoprávne vzťahy
 • Pracovný pomer
 • Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru
 • Mzda a náhrada mzdy
 • Zdravotné poistenie
 • Sociálne poistenie
 • Dávkové vzťahy
 • Zdaňovanie príjmov zo závislej činnosti a funkčných pôžitkov,

  písomná práca

 • Mzdovo-personálna problematika, špecifiká
 • Vnútrooganizačné smernice
Cieľová skupina

osoby so záujmom pracovať v oblasti účtovníctva

Certifikát Osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania Poznámka k cene

55 vyučovacích hodín

Kontaktná osoba

Jarmila Kurdilová Mgr.
+421 902 930 232
avmichalovce@avmichalovce.sk

Hodnotenie
Organizátor